print

Uw RIZIV-nummer als audicien krijgen

Als audicien is een RIZIV-nummer onontbeerlijk om uw verstrekkingen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging te kunnen aanrekenen en zodat de verzekering uw patiënten kan vergoeden; die verstrekkingen worden vermeld in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Op deze pagina:

Een erkenning en visum als audicien aanvragen

Opdat wij u een RIZIV-nummer kunnen toekennen, moet u eerst een erkenning als audicien krijgen die een van de gemeenschappen aflevert, aksook een visum dat de FOD Volksgezondheid aflevert. Die erkenning en dat visum zijn onontbeerlijk om het beroep van audicien in België te mogen uitoefenen en staan los van een eventuele inschrijving bij het RIZIV.

Vraag uw erkenning bij een van de gemeenschappen :

Als uw gemeenschap u erkent, zal de FOD Volksgezondheid daarvan automatisch bericht krijgen en u uw visum bezorgen. U hoeft dus zelf niets te doen bij de FOD Volksgezondheid, uw gemeenschap ziet toe op uw dossier.

Uw RIZIV-nummer als audicien krijgen

Wanneer u uw visum heeft ontvangen, vult u dit in, ondertekent het en stuurt u ons het formulier "Aanvraag tot inschrijving bij het RIZIV als audicien" terug, bij voorkeur per e-mail (onze gegevens staan vermeld op het formulier).

Wij controleren dan uw gegevens in verband met de erkenning en het visum. Als alles in orde is, bezorgen wij u een RIZIV-nummer als audicien, dat wij per e-mail verzenden als u uw e-mailadres op het formulier heeft vermeld, of per post naar het adres dat wordt vermeld op het formulier.

Op het moment van uw inschrijving vragen wij u of u al dan niet wilt toetreden tot de nationale overeenkomst. U kunt tot 30 dagen na uw inschrijving weigeren om toe te treden tot de overeenkomst.

Contacten

Afdeling audiciens

Heeft uw praktische vragen over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens bij het RIZIV, contacteer dan ons administratief team:

E-mail: audinl@riziv-inami.fgov.be
+32 (0)2 739 74 79 (callcenter)+32 (0)2 739 74 79 (callcenter)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling audiciens
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt
Uw moet uw RIZIV-nummer in elke brief vermelden en eventueel uw telefoonnummer