print

Uw RIZIV-nummer als apotheker krijgen

U hebt een visum en een RIZIV-nummer nodig om uw verstrekkingen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging te kunnen aanrekenen en de verzekering uw patiënten te laten terugbetalen. U moet ook ingeschreven zijn bij de Orde der Apothekers.

Op deze pagina vindt u de verschillende stappen die u moet zetten.

Op deze pagina:


Uw visum als apotheker krijgen

  • Als u uw diploma in België hebt behaald, krijgt u uw visum automatisch van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

  • Als u uw diploma in een land van de EER (EU, IJsland, Noorwegen en Lichtenstein) of in Zwitserland hebt behaald, moet u eerst uw erkenning aanvragen bij een van de gemeenschappen:

Na uw erkenning krijgt u automatisch uw visum toegestuurd.

Als u uw diploma in een ander land hebt behaald, moet u een gelijkwaardigheid van het diploma aanvragen bij een van de gemeenschappen. Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid met uitleg over welke procedure u moet volgen om die gelijkwaardigheid en uw visum te verkrijgen.

U inschrijven bij de Orde der Apothekers

Wanneer u in het bezit bent van uw visum van apotheker, moet u zich inschrijven bij de Orde der Apothekers. U vindt de procedure op de website van de Orde.

Bij uw inschrijving laat u de Orde luik III van het formulier invullen en ondertekenen Aanvraag om als apotheker bij het RIZIV te worden ingeschreven.

Uw RIZIV-nummer aanvragen

Vul luiken II en IV van het formulier Aanvraag om als apotheker bij het RIZIV te worden ingeschreven in, onderteken het formulier en verstuur het naar het adres in de rubriek "Contacten" hieronder. in, onderteken het formulier en verstuur het naar het adres in de rubriek "Contacten" hieronder.

Het gebruik van het inschrijvingsformulier is verplicht voor de inschrijving als apotheker.

Opgelet, wij zullen u eerst als apotheker-vervanger inschrijven. Als u als titularis of adjunct wil worden ingeschreven, moet u eveneens het formulier Wijzigingen in de samenstelling van een apotheekteam invullen.

Contacten

Individuele dossiers – Afdeling apothekers

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :

E-mail: dossierpharma@riziv-inami.fgov.be

Tel :
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag : van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag : van 9 tot 12 u
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling apothekers
Galileelaan 5/01
1210 Brussel