print

Lijsten van terugbetaalbare producten bandagisterie

Sommige producten bandagisterie moeten op limitatieve lijsten staan, alvorens er een tegemoetkoming is van de ziekteverzekering (art. 27 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen).

Op deze pagina:

 Welke producten bandagisterie zijn terugbetaald en in welke specifieke situaties?

Voor elk type van terugbetaalbare producten ziet u de voorwaarden, het bedrag van de vergoeding van de ziekteverzekering en de te nemen stappen:


In welk geval krijgt de patiënt een terugbetaling na aankoop van het product?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de ziekteverzekering moet de patiënt:

  • voldoen aan de voorwaarden van de prestatie. Deze voorwaarden staan in de regelgeving voor bandagisterie, artikel 27 van de nomenclatuur
  • het product hebben aangekocht bij een erkende bandagist
  • beschikken over een getuigschrift van aflevering van de bandagist
  • afhankelijk van het product beschikken over een medisch voorschrift
     

Hoe wordt een product opgenomen op de lijst, geschrapt of worden de gegevens gewijzigd

Voor het indienen van een aanvraag, een wijziging, een schrapping… kunnen verdelers en producenten van hoortoestellen toegang krijgen tot onze online applicatie om een aanvraag in te dienen om uw hoortoestellen te laten opnemen op onze lijsten.

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten bandagisterie - vanaf 1 augustus 2023

De lijsten van deze terugbetaalde producten kan u raadplegen via de zoekmodule CT MEDDEV.

De producten in deze zoekmodule CT MEDDEV hebben een nieuwe identificatiecode die u moet gebruiken vanaf 1 augustus 2023.

Opgelet, deze nieuwe zoekmodule zal ook voor een wijziging aan de identificatiecodes van stoma- en incontinentiemateriaal zorgen. U dient deze nieuwe identificatiecode te gebruiken op alle afleverattesten voor alle afleveringen na 31 juli 2023.

Lijst van de vergoede producten inzake, stoma- en incontinentiemateriaal – tot 31 juli 2023

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van stoma- en incontinentiemateriaal.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en publieksprijs.

Deze lijst is geldig tot en met 31 juli 2023. Vanaf 1 augustus 2023 veranderen deze lijsten naar een online zoekmodule die u kan raadplegen sinds mei 2023.

Stomamateriaal: een flexibeler en gepersonaliseerde terugbetaling in 2021

Op 1 april 2021 komt er een nieuw systeem voor de terugbetaling van stomamateriaal, dat flexibeler en meer gepersonaliseerd is. Een hervorming dus, waarmee we beter willen inspelen op de specifieke noden van stomapatiënten. Dat zal mogelijk zijn doordat de patiënten op een geïnformeerde manier hun materiaal kunnen kiezen op basis van verschillende criteria, zoals afdichting, comfort, discretie, gebruiksgemak, enz. Zij staan dus centraal in het systeem en kiezen het materiaal dat het best bij hun situatie aansluit.
We zullen in het bijzonder aandacht besteden aan de eerste 3 gebruiksmaanden (leerfase) en aan de uitzonderlijke situaties, waarvoor bijkomende budgettaire middelen zijn vrijgemaakt.

Lijst van stomamateriaal (van meest recent naar oudst) – geldig tot 31 juli 2023

 

Lijst van incontinentiemateriaal (van meest recent naar oudst) – geldig tot 31 juli 2023

 

Lijst van stoma- en incontinentiemateriaal (tot 31/03/2021)

 

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen vergoede producten voor de toerusting na totale of gedeeltelijke mammectomie, borstprothesen – tot 31 juli 2023

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van externe borstprothesen.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en of er al dan niet een supplement mag worden aangerekend?
De code A bij supplement betekent dat de publieksprijs van het product gelijk is aan de tegemoetkoming. Indien er code S staat, heeft het product een supplement voor de patiënt.

Deze lijst is geldig tot en met 31 juli 2023. Vanaf 1 augustus 2023 veranderen deze lijsten naar een online zoekmodule die u kan raadplegen sinds mei 2023.

Lijst van externe borstprothesen (van meest recent naar oudst) – geldig tot 31 juli 2023

 

 

Lijst van de vergoede producten voor therapeutische elastische beenkousen – tot 31 juli 2023

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van therapeutische elastische beenkousen.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en of er al dan niet een supplement mag worden aangerekend?
De code A bij supplement betekent dat de publieksprijs van het product gelijk is aan de tegemoetkoming. Indien er code S staat, heeft het product een supplement voor de patiënt.

Deze lijst is geldig tot en met 31 juli 2023. Vanaf 1 augustus 2023 veranderen deze lijsten naar een online zoekmodule die u kan raadplegen vanaf sinds mei 2023.

Lijst van therapeutische elastische beenkousen (van meest recent naar oudst) – geldig tot 31 juli 2023

 

 

Lijst van de vergoede producten voor armkousen en handschoenen – tot 31 juli 2023

De lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie wordt afgesloten op 28/02/2021. Er is een nieuwe lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen vanaf 01/03/2021.

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van armkousen en handschoenen.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer.
De publieksprijs van deze producten moet gelijk zijn aan de tegemoetkoming, anders mogen de producten niet worden opgenomen op deze lijst.

Deze lijst is geldig tot en met 31 juli 2023. Vanaf 1 augustus 2023 veranderen deze lijsten naar een online zoekmodule die u kan raadplegen sinds mei 2023.

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen (van meest recent naar oudst) – geldig tot 31 juli 2023

 

 

Lijst van de vergoede producten voor armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie – tot 28 februari 2021

De lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie wordt afgesloten op 28/02/2021. Er is een nieuwe lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen sinds 01/03/2021.

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer. De publieksprijs van deze producten moet gelijk zijn aan de tegemoetkoming, anders mogen de producten niet worden opgenomen op deze lijst.

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie (tot 28/02/2021)

​​

Meer informatie

Reglementering 

Contacten

Reglementering bandagisten

Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

E-mail: meddev@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2/739.70.99 (call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Overeenkomstencommissie Bandagisten
Galileelaan 5/01
1210 Brussel