print

Aanrekenen van kinesitherapieverstrekkingen aan bewoners in woonzorgcentra: gevolgen van het VIA6-akkoord van de Vlaamse overheid

Het blijft mogelijk tot eind september 2021 om kinesitherapieverstrekkingen aan te rekenen voor bepaalde bewoners is woonzorgcentra en centra voor kortverblijf gefinancierd door de Vlaamse overheid. Dit dankzij een overgangsperiode na een wijziging van de financiering op Vlaams niveau (VIA 6).

Op deze pagina:

 

Kinesitherapie aanrekenen aan bewoners van WZC blijft tijdelijk mogelijk

Op 30 maart 2021 sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners een sociaal akkoord af, VIA 6, dat onder meer het historische onderscheid tussen ROB en RVT wegwerkt.

Wat betekent dit voor kinesitherapie voor bewoners van woonzorgcentra of centra voor kortverblijf?

  • De  Vlaamse overheid financiert sinds 1 juli 2021 de kinesitherapie voor de bewoners in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf met een B, C, Cd en D-profiel via de instelling.
  • Vanaf 1 oktober 2021 kunnen geen kinesitherapieverstrekkingen meer worden geattesteerd via artikel 7 van de nomenclatuur voor de betrokken patiënten in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.
    Dit komt er na overleg met en akkoord van de Vlaamse administratie en op basis van het verbod op “dubbele financiering” (art. 2 van de Verordening geneeskundige verzorging van 28-7-2003)
  • Tijdens de overgangsperiode 1 juli – 30 september 2021 wordt een aanrekening via art. 7 van de nomenclatuur gedoogd. De tolerantie geldt, slechts voor zover de kinesitherapeut die tijdelijk nog prestaties zou aanrekenen niet gelijktijdig gefinancierd wordt via de instelling over de periode van de verstrekkingen.
    Door deze overgangsperiode wordt enige tijd gecreëerd om in het veld afspraken te maken, te communiceren en werkorganisatie (o.a. softwaresystemen) aan te passen.

Meer informatie over VIA 6 vindt u op de website van het Departement Zorg.

Contacten

Afdeling kinesitherapeuten

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :
 
E-mail:
kinenl@riziv-inami.fgov.be
 
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Callcenter)
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep
Maandag en donderdag: van 13u tot 16u - Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

Briefwisseling :
RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging Afdeling kinesitherapeuten
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt
 
Gelieve uw RIZIV-nummer en eventueel uw telefoonnummer te vermelden in uw briefwisseling.