print

Uw RIZIV-nummer als logopedist krijgen

Als logopedist hebt u een RIZIV-nummer nodig om aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) logopedieverstrekkingen te kunnen aanrekenen van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. De ziekteverzekering kan die verstrekkingen dan terugbetalen aan uw patiënten.

Op deze pagina:


Uw erkenning en visum als logopedist krijgen

Opdat wij u een RIZIV-nummer als logopedist kunnen geven, moet één van de Gemeenschappen u eerst een erkenning toekennen en moet de FOD Volksgezondheid u een visum uitreiken.

Deze erkenning en dit visum zijn verplicht om het beroep van logopedist in België te kunnen uitvoeren, onafhankelijk van uw eventuele inschrijving bij ons.

U kunt uw erkenning als logopedist vragen bij een van de Gemeenschappen:

Als uw Gemeenschap u heeft erkend, dan krijgt de FOD Volksgezondheid daarvan automatisch bericht en zij sturen uw visum naar u op.  U moet dus zelf geen contact opnemen met de FOD Volksgezondheid. Het is uw Gemeenschap die instaat voor de opvolging van uw dossier.

Uw RIZIV-nummer als logopedist vragen

Nadat u uw visum gekregen heeft, vervolledigt en ondertekent u het formulier ‘Aanvraag tot registratie als logopedist bij het RIZIV’. Onze contactgegevens staan in het formulier

Wij controleren uw erkennings- en visumgegevens. Als alles in orde is, geven we u een RIZIV-nummer en sturen dit op naar uw contactadres. 

Op het moment van uw inschrijving vragen wij u of u al dan niet wilt toetreden tot de nationale overeenkomst. U kunt tot 30 dagen na uw inschrijving weigeren om toe te treden tot de overeenkomst.

Contacten

Afdeling logopedisten

​Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren:
E-mail: logonl@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
De Gerlachestraat 1
3500 HASSELT