print

Een RIZIV-nummer krijgen als orthopedisch technoloog

Het RIZIV-nummer is noodzakelijk als orthopedisch technoloog om aan de ziekteverzekering de verstrekkingen te kunnen attesteren die vermeld worden in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en om de verzekering in staat te stellen uw patiënten terug te betalen.

Hier vindt u hoe u een RIZIV-nummer aanvraagt.

Op deze pagina:

Wat zijn de vereisten voor het verkrijgen van uw RIZIV-nummer?

Voor wij u een RIZIV-nummer kunnen geven, moet u eerst een erkenning krijgen van één van de gemeenschappen en een visum van de FOD Volksgezondheid.

Die erkenning en dat visum zijn verplicht om het beroep van orthopedisch technoloog in België te mogen uitoefenen en staan los van een eventuele inschrijving bij het RIZIV.

Vraag online of per post, uw erkenning aan bij één van de gemeenschappen:

Als u een erkenning krijgt van uw gemeenschap, zal de FOD Volksgezondheid daarvan automatisch bericht krijgen en u uw visum bezorgen. U hoeft dus zelf niets aan te vragen bij de FOD Volksgezondheid, uw gemeenschap ziet toe op uw dossier.

Hoe krijgt u uw RIZIV-nummer als orthopedisch technoloog?

Om uw RIZIV-nummer te krijgen moet u:

 1. het 'Aanvraagformulier’ invullen en bij voorkeur digitaal ondertekenen met uw e-ID.
 2. dit formulier naar ons sturen:
  • via e-mail naar: ot@riziv-inami.fgov.be

   of
    
  • via post:
   RIZIV Dienst geneeskundige verzorging
   Afdeling orthopedisch technologen
   Galileelaan 5/01 – 1210 Brussel

Hebt u al (een) RIZIV-nummer(s) als bandagist en/of orthopedist? Dan kan u op deze manier uw RIZIV-nummer(s) als orthopedisch technoloog aanvragen.

Wat u moet weten over uw RIZIV-nummer?

Een RIZIV-nummer bestaat uit 11 cijfers:

 • De eerste 8 cijfers blijven gedurende uw loopbaan ongewijzigd
 • De laatste 3 cijfers vormen de bevoegdheidscode. Deze bevoegdheidscode kan in de toekomst veranderen, afhankelijk van uw situatie (volledige erkenning of derogatie).

U moet uw RIZIV-nummer op alle officiële documenten (getuigschriften, brieven, enz.) vermelden. U kan getuigschriften voor verstrekte hulp alleen opstellen vanaf de datum waarop u uw RIZIV-nummer krijgt.

 

Contacten

Afdeling orthopedisch technologen

Heeft uw praktische vragen over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens bij het RIZIV, contacteer dan ons administratief team:
E-mail: OT@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden