print

Terugbetaling van niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen betaalt, geheel of gedeeltelijk, sommige niet-implanteerbare medische hulpmiddelen terug, die afgeleverd zijn door de apotheker of een andere verstrekker.

Dit kunnen bloeddrukmeters, bloedglucosemeters, actieve verbandmiddelen, zuurstof, haarprothesen, enzovoort zijn.

Op deze pagina:

Welke soorten van medische hulpmiddelen betalen we terug?

We betalen verschillende soorten niet implanteerbare medische hulpmiddelen en verstrekkingen die aan deze hulpmiddelen gelinkt zijn, terug.

Hieronder volgen de NIET-IMPLANTEERBARE MEDISCHE HULPMIDDELEN die we terugbetalen:

 • De actieve verbandmiddelen
   
 • Diagnostische middelen:
  • Bloeddrukmeters
  • Bloedglucosemeters – lancethouders  – glucosecontrolestrips – lancetten
    
 • Verzorgingsmiddelen:
  • Terugbetaalde oplossingen voor blaasirrigatie
  • Draagbare diffusors en cassetten
  • Oxyconcentrators
  • Inhalatie-oplossing voor de behandeling van mucoviscidose 
  • Draagbare diffusors en cassetten voor de behandeling van mucoviscidose met antibiotica
  • De sondes voor urinaire autosondage bij de rechthebbende thuis (bijgewerkt op 01.03.2023)
  • De middelen voor transanale irrigatie (vanaf 01.03.2024)

Hieronder volgen de VERSTREKKINGEN, gelinkt aan niet-implanteerbare medische hulpmiddelen, die we terugbetalen:

 • Medische gasvormige zuurstof en toebehoren: aflevering en installatie
 • De haarprothesen
 • Gipsbanden en ander gipsmateriaal
 • Steriele insulinespuiten

In welke gevallen betalen we deze hulpmiddelen en verstrekkingen terug?

Hoe de terugbetaling bekomen?

Wij betalen een niet-implanteerbaar medisch hulpmiddel of een verstrekking die aan een medisch hulpmiddel gelinkt is terug als:

 • dat hulpmiddel of die verstrekking voorgeschreven is
 • dat hulpmiddel vermeld is op de lijst van de terugbetaalde producten en verstrekkingen
 • de vergoedingsvoorwaarden van de verzekering voor geneeskundige verzorging gerespecteerd worden.

Voor elk hulpmiddel of verstrekking volgen hieronder de specifieke producten die we terugbetalen, de vergoedingsvoorwaarden en hoe ze te bekomen.

 • SONDES VOOR URINAIRE AUTOSONDAGE THUIS

U vindt alle info op onze pagina over terugbetaling van urinaire autosondage thuis: lijst van terugbetaalbare sondes, formulieren om terugbetaling aan te vragen of te autoriseren, terugbetalingsvoorwaarden, bedragen, enz.

 • ACTIEVE VERBANDMIDDELEN

U vindt alle info op onze pagina over terugbetaling van actieve verbandmiddelen om chronische wonden te verzorgen: lijst van vergoedbare verbandmiddelen, formulieren om terugbetaling aan te vragen of te autoriseren, terugbetalingsvoorwaarden, bedragen, enz.

 • BLOEDDRUKMETERS

U vindt alle info op onze pagina over de terugbetaling van medisch materiaal voor patiënten met een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie: lijst van vergoedbare bloeddrukmeters, terugbetalingsvoorwaarden, bedragen, enz.

 • BLOEDGLUCOSEMETERS – LANCETHOUDERS  – GLUCOSECONTROLESTRIPS – LANCETTEN

Patiënten die een zorgtraject “diabetes type 2 volgen

U vindt alle info op onze pagina over de terugbetaling van medisch materiaal voor patiënten met een zorgtraject diabetes type 2: lijst van vergoedbare glucometers, strips en lancetten, terugbetalingsvoorwaarden, bedragen, enz.

Patiënten die een programma “educatie en zelfzorg voor diabetes type 2

U vindt alle info op onze pagina over het programma “educatie en zelfzorg” voor diabetes 2: lijst van vergoedbare glucometers, strips en lancetten, terugbetalingsvoorwaarden, enz.

 • DRAAGBARE DIFFUSORS EN CASSETTEN

Lijst van de vergoedbare diffusors en cassetten (bijlage van het K.B. van 23.11.2021, Deel I, Titel 1, Hoofdstuk II, Sectie 1)

 • DRAAGBAREPOMPEN EN CASSETTES VOOR DE INTRAVENEUZE BEHANDELING VAN MUCOVISCIDOSE MET ANTIBIOTICA (BUITEN HET ZIEKENHUIS)

U kan alle nuttige info, inschrijvingsformulier en terugbetalingsvoorwaarden vinden op onze webpagina over mucoviscidose : vergoeding van draagbare pompen of cassettes voor antibioticas

 • HYPERTONISCHE NATRIUMCHLORIDE INHALATIE-OPLOSSING VOOR DE BEHANDELING VAN MUCOVISCIDOSE

Lijst van de vergoedbare oplossingen voor de behandeling van mucoviscidose (bijlage van het K.B. van 23.11.2021, Deel I, Titel 1, Hoofdstuk II, ectie 3)

De behandelend arts stuurt het ziekenfonds van de patiënt een verzoek tot vergoeding van een inhalatieoplossing (A21)

Als de adviserend arts van het ziekenfonds akkoord gaat met de terugbetaling, stuurt die de patiënt een machtiging voor de vergoeding van een inhalatieoplossing (A31) met een geldigheidsduur van maximum 12 maanden.

 • OPLOSSINGEN VOOR BLAASIRRIGATIE

Lijst van de oplossingen voor blaasirrigatie (bijlage van het K.B. van 23.11.2021, Deel I, Titel 1, Hoofdstuk I)

 • OXYCONCENTRATORS

Patiënten met hypoxemie die gedurende een korte periode (maximaal 3 maanden per jaar) zuurstof nodig hebben, kunnen onze vergoeding krijgen voor een oxyconcentrator.

U vindt alle nuttige informatie op onze pagina gewijd aan de vergoeding van kortdurende zuurstoftherapie: lijst van terugbetaalbare oxyconcentratoren, formulier om terugbetaling te autoriseren, terugbetalingsvoorwaarden, enz.

 • MIDDELEN VOOR TRANSANALE IRRIGATIE (vanaf 01.03.2024)

Indicaties, vergoedingsvoorwaarden en lijst van de vergoedbare middelen voor transanale irrigatie (bijlage van het KB van 23.11.2021, Deel I, Titel 1, Hoofdstuk I, afdeling 6)

De voorschrijvende arts stuurt het ziekenfonds van de patiënt :

Een aanvraag voor de behandeling van colorectale aandoeningen van neurologische oorsprong door transanale irrigatiesysteem (B81) 
of 
Een aanvraag voor de behandeling van colorectale aandoeningen van niet neurologische oorsprong door transanale irrigatiesysteem (B91)

 • MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF EN TOEBEHOREN

Patiënten met hypoxemie die gedurende een korte periode (maximaal 3 maanden per jaar) zuurstof nodig hebben, kunnen onze vergoeding krijgen voor de levering en installatie van gasvormige zuurstof.

U vindt alle nuttige informatie op onze pagina gewijd aan de terugbetaling van kortdurende zuurstoftherapie: formulier om de levering of installatie van zuurstof te certificeren, terugbetalingsvoorwaarden, bedragen, enz.

 • DE HAARPROTHESEN OF ACCESSOIRES DIE BEDOELD ZIJN OM HET HOOFD TE BEDEKKEN

Indicaties en voorwaarden voor de terugbetaling van de haarprothesen (Deze producten zijn geen diagnostische middelen of verzorgingsmiddelen, maar hun vergoedingsvoorwaarden worden beschreven in de bijlage van het K.B. van 23.11.2021, Deel II, Titel 1, Hoofdstuk I) (bijgewerkt op 01.07.2024 – KB 24.05.2024 – BS 10.06.2024)

 • GIPSBANDEN EN ANDER GIPSMATERIAAL

Lijst van de vergoedbare gipsbanden en ander gipsmateriaal (bijlage van het K.B. van 23.11.2021, Deel II, Titel 1, Hoofdstuk II)

 • STERIELE INSULINESPUITEN

Voorwaarden voor de terugbetaling van steriele insulinespuiten (bijlage van het K.B. van 23.11.2021, Deel II, Titel 1, Hoofdstuk IV)

Wat betaalt de patiënt?

In sommige gevallen wordt er volledig terugbetaald en betaalt de patiënt niets.
In andere gevallen betalen we gedeeltelijk terug en betaalt de patiënt een persoonlijk aandeel (remgeld).
De terugbetaling gebeurt in de vorm van een forfait, van een maximumbedrag of van percentage van de prijs van het product.

Indien de patiënt een deel van de prijs moet betalen: de door de patiënt te betalen bedragen staan in het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen.

Honorarium van de apotheker

In sommige gevallen ontvangt de apotheker een specifiek honorarium.

Honoraria voor de apothekers voor de farmaceutische specialiteiten en andere farmaceutische verstrekkingen

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be