print

Logopedie - Limitatieve lijsten van tests in het kader van terugbetalingsaanvragen

De lijsten met tests die u kan gebruiken als onderdeel van terugbetalingsaanvragen van monodisciplinaire logopedie voor de behandeling van bepaalde spraak- en taalstoornissen, inclusief de lijst met tests om het IQ te bepalen.

Op deze pagina:

Lijsten van tests in het Nederlands

Toepassingsregels:

TAALTESTS EN TESTS VOOR DYSFASIE

Artikel 36, § 2, b), 2° en § 2, f) van de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen:

TESTS OP HET GEBIED VAN LEZEN, SCHRIFTELIJKE EXPRESSIE EN REKENEN

Artikel 36, § 2, b), 3° van de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen

Omzettingstabellen

TESTS VOOR STEMSTOORNISSEN

Artikel 36, § 2, c), 2° van de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen:

STOTTERTESTS

Artikel 36, § 2, b), 6°, 6.4 van de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen:

Deze tests betreffende het stotteren worden ingedeeld in twee categorieën.

Elke fiche bevat een groen  of oranje  label:

  • Een groen label  betekent dat afname van deze test kan volstaan om een aanvraag tot terugbetaling in te dienen.
  • Een oranje label  betekent dat afname van deze test alleen niet kan volstaan om een aanvraag tot terugbetaling in te dienen. Een instrument met een oranje label moet dus steeds in combinatie met een ander instrument worden afgenomen (zie fiches voor combinaties).

IQ-TESTS

Lijsten van tests in het Frans

Alle limitatieve lijsten van tests in het Frans

Lijsten van tests in het Duits

TOEPASSINGSREGELS

Sommige tests zijn gemarkeerd met een groen of oranje bolletje:

  • Een groen label betekent dat deze test kan volstaan om een aanvraag tot terugbetaling in te dienen.
  • Een oranje label betekent dat deze test alleen niet kan volstaan om een aanvraag tot terugbetaling in te dienen. Een test met een oranje label moet steeds in combinatie met een andere test worden afgenomen. De fiche van de test geeft aan welke tests in combinatie gebruikt moeten worden.

TAALTESTS EN TESTS VOOR DYSFASIE

Artikel 36, § 2, b), 2° en § 2, f) van de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen.

TESTS OP HET GEBIED VAN LEZEN, SCHRIFTELIJKE EXPRESSIE EN REKENEN

Artikel 36, § 2, b), 3° van de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen.

Lijsten geldig vanaf 01.08.2024

We hebben criteriumwaarden op elke testfiche toegevoegd en de test RZD 2-8 op de lijst dyscalculie toegevoegd.

Lijsten geldig tot en met 31.07.2024

  • Dyslexie

  • Dysorthografie (Lijst aangepast op 03/05/2024:  editiedatum van HSP 1-10 “vanaf 2018” i.p.v. “2018” .)

  • Dyscalculie (Lijst aangepast op 03/05/2024 : test ERT 4+ is bestemd voor kinderen van het vierde tot het zesde leerjaar en niet tot het vijfde leerjaar)

TESTS VOOR STEMSTOORNISSEN

Artikel 36, § 2, c), 2° van de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen.
Deze lijst is geldig vanaf 09.10.2023 (bilans uitgevoerd vanaf 09.10.2023):

STOTTERTESTS

Artikel 36, § 2, b), 6°, 6.4 van de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen.
Deze lijst is geldig vanaf 09.10.2023 (bilans uitgevoerd vanaf 09.10.2023)

IQ-TESTS

 

Contacten

Regelgeving inzake logopedie

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: logonom@riziv-inami.fgov.be