print

Onze premie om de kwaliteit van de kinesitherapeutische zorg te bevorderen

Als kinesitherapeut kunt u de kwaliteit van de zorg bevorderen door opleidingen te volgen of deel te nemen aan ‘peer review’-sessies.
Als u voldoet aan de criteria die voor die kwaliteitspromotie zijn vastgesteld, dan storten wij u een premie.

Op deze pagina:

Wat is de premie voor kwaliteitspromotie?

Het gaat om een premie van 2.000 EUR die wij jaarlijks storten aan de kinesitherapeuten die zich inschrijven voor een cyclus van kwaliteitspromotie, bv. door deel te nemen aan opleidingen of ‘peer review’-sessies.

We evalueren uw deelname aan de kwaliteitspromotie per periode van 3 jaar, volgens verschillende assen en op basis van 3 soorten criteria: algemene criteria, jaarlijkse criteria en criteria met betrekking tot de hele cyclus van 3 jaar.

Wanneer deelnemen aan een cyclus van kwaliteitspromotie?

De huidige cyclus is gestart op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2024.
Om deel te nemen aan een cyclus van kwaliteitspromotie moet u echter niet wachten op het begin van een periode: u kunt dat doen wanneer u wilt.

De inschrijving voor een cyclus gebeurt automatisch wanneer u, als erkend kinesitherapeut met een RIZIV-nummer, uw PE-online portfolio aanmaakt, waarin u uw activiteiten in het kader van de kwaliteitspromotie kunt registreren.

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op die premie?

Om recht te hebben op de premie voor de eerste 2 jaar van de cyclus, moet u:

  • een RIZIV-nummer van kinesitherapeut hebben
  • voldoen aan de jaarlijkse en de algemene kwaliteitscriteria.

Om recht te hebben op de premie voor het 3e jaar van de cyclus, moet u ook voldoen aan de criteria voor de periode van 3 jaar.

U vindt alle informatie over de criteria voor het verkrijgen van de premie in het reglement van Pro-Q-Kine.

Hoe verkrijgt u uw premie?

U moet geen aanvraag indienen om de premie te verkrijgen. Momenteel beheert de vzw Pro-Q-Kine de gegevens voor de kwaliteitspromotie via het platform PE-online, en bezorgt die ons de lijst met kinesitherapeuten die mogelijk recht hebben op de premie.

Om de premie te verkrijgen moet u er dus zeker op toezien dat de informatie in uw PE-online portfolio up-to-date is (evaluaties, navorming, peer review, enz.).

Wanneer ontvangt u uw premie?

Het nazicht van de criteria van een jaar sluiten we af op de laatste dag van de maand februari van het volgende jaar. De criteria van het jaar N zullen we dus uiterlijk op 28 februari van het jaar N+1 nakijken.
Als de gegevens die u hebt meegedeeld onjuist zijn, zullen wij u de premie voor de kwaliteitspromotie niet kunnen uitbetalen.

We betalen de premie uit op basis van de gegevens die we ontvangen van Pro-Q-Kine en onze eigen RIZIV-gegevens. Wij storten het bedrag op de rekening die u hebt opgegeven in ProGezondheid.

U ontvangt uw premie voor het jaar N dus in de loop van het jaar N+1.

 

Contacten

Afdeling kinesitherapeuten

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :
 
E-mail:
kinenl@riziv-inami.fgov.be
 
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Callcenter)
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep
Maandag en donderdag: van 13u tot 16u - Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

Briefwisseling :
RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging Afdeling kinesitherapeuten
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt
 
Gelieve uw RIZIV-nummer en eventueel uw telefoonnummer te vermelden in uw briefwisseling.