print

Diëtetiek voor kinderen met overgewicht of obesitas: info voor de diëtist

Vanaf 1 april 2020 betaalt de verplichte ziekteverzekering een behandeling door een diëtist terug voor kinderen met overgewicht of obesitas. De terugbetalingsvoorwaarden en de tarieven ervan zijn vastgesteld in de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen.

Op deze pagina:

​Welke verstrekkingen mag u als diëtist aanrekenen?

Er zijn 2 verstrekkingen voor kinderen met overgewicht of obesitas:

 • de ‘individuele diëtistische indicatiestelling voor een kind met overgewicht of obesitas’ van 60 minuten (794916)
 • de ‘individuele diëtistische evaluatie en/of interventie voor een kind met overgewicht of obesitas’ van 30 minuten (794931).

Deze verstrekkingen zijn alleen terugbetaald als de behandeling aan elk van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Ze vangt aan met de verstrekking 794916.
 • Ze duurt 2 jaar.
 • In het 1e jaar voert u maximum 5 verstrekkingen 794931 uit.
 • In het 2e jaar voert u maximum 4 verstrekkingen 794931 uit.

Belangrijk:
Elk kind komt 1 keer in aanmerking voor een behandeling en per dag kunt u maar 1 verstrekking aanrekenen.

Voor welke kinderen mag u de verstrekkingen aanrekenen?

De indicatiestelling (verstrekking 794916) kan u aanrekenen voor kinderen:

 • van 2 tot en met 17 jaar oud op de datum van de verstrekking
 • en die een voorschrift voor diëtetiekbegeleiding hebben van een arts, dat bepaalde informatie moet bevatten.

De evaluatie en/of interventie (verstrekking 794931) kan u aanrekenen voor kinderen
waarvoor uit de verstrekking 794916 gebleken is dat ze overgewicht of obesitas hebben volgens de BMI-grenswaarden die in de nomenclatuur zijn vastgesteld.

Let op:
De verstrekkingen kunt u niet aanrekenen voor kinderen die gehospitaliseerd zijn of die reeds in een ander reglementair of conventioneel kader een behandeling krijgen die diëtetiek omvat.

Aan welke andere voorwaarden moet u nog voldoen om de verstrekkingen aan te rekenen?

U dient:

 • te beschikken over een RIZIV-nummer.
 • te rapporteren aan de voorschrijvende arts (de nomenclatuur bepaalt op welke momenten)
 • een voedingsdossier van de patiënt bij te houden (de nomenclatuur bepaalt wat de inhoud is van het voedingsdossier).

 

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be