print

Overeenkomst 2022 -2023 voor de kinesitherapeuten

Het verzekeringscomité  heeft op 25 april 2022 een nieuwe overeenkomst M/22 vastgesteld voor de jaren 2022 en 2023.

Op 6 december 2022 heeft de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen een wijzigingsclausule bij deze overeenkomst gesloten.

Op deze pagina:

 

Wijzigingsclausule bij de overeenkomst

Op 6 december 2022 heeft de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen een wijzigingsclausule bij de overeenkomst M/22 voor de kinesitherapeuten gesloten. 
Deze wijzigingsclausule is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 februari 2023.

De wijzigingsclausule bevat de volgende krachtlijnen:

 • Vanaf 1 januari 2023 worden de honoraria van de volgende verstrekkingen geherwaardeerd:
  • de verstrekkingen M24 in de courante pathologie (1ste tot 9de en 10de tot 18de zitting);
  • de verstrekkingen M24 in de Fa (1ste tot 20ste en 21ste tot 60ste zitting) en de Fb lijst (1ste tot 60ste en 61ste tot 80ste zitting);
  • de 2de zitting van de dag in het ziekenhuis;
  • de verstrekkingen M24 in de perinatale kinesitherapie;
  • de verstrekkingen M24 in de E-lijst;
  • de verstrekking M24 voor palliatief huisbezoek;
  • de verstrekkingen M48 en M96 in de E-lijst;
  • de verstrekkingen M16 in de tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden en bejaarden en in de psychiatrische verzorgingstehuizen.

Belangrijk: Door het systeem van de vaste remgelden verandert het bedrag dat de patiënt zelf moet betalen niet.

 • De premie voor kwaliteitspromotie blijft behouden;
 • De commissie zal, in het kader van de begroting 2024, een concreet voorstel indienen om de kwaliteitspremie jaarlijks te indexeren en structureel te verhogen vanaf 2024;
 • De commissie zal, uiterlijk op 1 juli 2023, een concreet voorstel uitwerken en voorleggen aan het Verzekeringscomité over een methodologie voor de herijking van de vaste remgelden, in overleg met de andere betrokken sectoren;
 • De overeenkomst dringt er op aan dat de reflectie over de harmonisering van de verplaatsingskosten binnen het Verzekeringscomité effectief plaatsvindt in 2023;
 • De commissie zal tegen 1 mei 2023 maatregelen voorstellen over doelmatige zorg om efficiëntiewinsten te genereren. Het bedrag van de efficiëntiewinsten zal vanaf inwerkingtreding terug geïnjecteerd worden in de sector.
   

Hoe uw conventiestatus aanpassen na de wijzigingsclausule?

Als u voor de overeenkomst M/22bis uw conventiestatus van de vorige overeenkomst wenst te behouden, dan hoeft u geen administratieve stappen te nemen.

Als u uw conventiestatus wel wilt veranderen, dan moet u ons dit melden binnen de 30 dagen na de datum van de omzendbrief die u van ons ontvangt, d.w.z. ten laatste op 29 maart 2023:

 • Als u nog niet toegetreden bent tot de overeenkomst, dan nodigen we u uit om online uw toetreding te registreren via ProGezondheid. Uw toetreding is in dat geval geldig vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing. Uw recht op een telematicapremie en het sociaal statuut zal met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2023.
 • Als u uw toetreding tot de overeenkomst niet wil behouden, dan registreert u uw weigering eveneens via ProGezondheid. Uw niet-toetreding gaat in vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.

U deelt uw (weigering tot) toetreding online mee via de beveiligde webtoepassing op het ProGezondheid-portaal:

www.progezondheid.be --> Open de webtoepassing --> Ga naar uw profiel --> Conventiestatus --> Beheren

Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-ID), Itsme of een andere digitale sleutel nodig.

Nieuwe premie voor geconventioneerde kinesitherapeuten in 2023

In 2023 is een premie voorzien voor geconventioneerde kinesitherapeuten om hen tegemoet te komen bij de oplopende praktijkkosten voor personeel, energie, enz.

We zullen deze premie toekennen aan kinesitherapeuten die volledig geconventioneerd zijn en blijven vanaf het einde van de notificatieperiode (29/03/2023) t.e.m. 31 december 2023.

Krachtlijnen van de overeenkomst

De overeenkomst M/22 bevat de volgende krachtlijnen:

 • Vanaf 1 juni 2022 worden de honoraria van verschillende verstrekkingen geherwaardeerd waarbij  vooral aandacht gaat naar verstrekkingen in de praktijkkamer en bij de patiënt thuis, die in de vorige overeenkomst niet werden verhoogd.
  Zo komen:
  • de verstrekkingen M24  “10de tot 18de zitting” in de courante pathologie op 24 euro of 25,37 euro (huisbezoek);
  • de verstrekkingen M24 “21ste  tot 60ste zitting” in de Fa lijst en “61ste  tot 80ste zitting” in de Fb lijst en de 2de zitting van de dag in het ziekenhuis op 23 euro of 24,37 euro (huisbezoek);
  • de verstrekking M24 voor palliatief huisbezoek op 24,37 euro;
  • de verstrekkingen M24 voor huisbezoeken in de Fb-lijst (1ste tot 60ste zitting) en de E-lijst op 26,37 euro;
  • de verstrekkingen M36 voor huisbezoeken in de Fb-lijst en de E-lijst op 38,87 euro;
  • de verstrekkingen M48 in de E-lijst op 49 euro of  50,37 euro (huisbezoek);
  • de verstrekkingen M96 in de E-lijst op 90 euro of 91,37 euro (huisbezoek).

Belangrijk: Door het systeem van de vaste remgelden blijft het bedrag dat de patiënt zelf betaalt gelijk.

 • Verhoging van de sociale voordelen met ruim 10 %.
 • Behouden van de premie voor kwaliteitspromotie van 2.000 euro  voor de jaren 2022 en 2023.
 • Er zijn concrete initiatieven binnen het kader van quintuple aim, onder andere betreffende een nieuwe nomenclatuur, de praktijkvoering van de kinesitherapeuten en de verdere digitalisering van de interacties met de verzekeringsinstellingen.
 • Er worden mogelijke pistes naar voor geschoven voor maatregelen in de volgende jaren.

Opmerking: Deze overeenkomsttekst vervult een voorwaarde zodat voor de periode 1/6 tot 31/12 van het jaar 2022 een bijkomend budget van 13.856.000 euro kan worden toegekend.  Op basis van een voorstel van de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen wordt dit bedrag besteed aan een verhoging op 1/6/22 van de volgende honoraria:

 • de honoraria met betrekking tot de verstrekkingen M24 in de courante pathologie (1ste tot 9de zitting) van 26 EUR naar 27,10 EUR en deze van 27,37 EUR naar 28,47 EUR (huisbezoek).
 • de honoraria met betrekking tot de verstrekkingen M24 in de Fa (1ste tot 20ste zitting) van 25 EUR naar 26,10 EUR en deze van 26,37 EUR naar 27,47 EUR (huisbezoek).
 • de honoraria met betrekking tot de verstrekkingen M24 in de Fb lijst (1ste tot 60ste zitting) (uitgezonderd huisbezoek) van 25 EUR naar 26,10 EUR;
 • de honoraria met betrekking tot alle verstrekkingen M24 voor perinatale kinesitherapie met 1,10 EUR.
 • de honoraria van de verstrekkingen M24 in de E-lijst (uitgezonderd huisbezoek) van 25 EUR naar 26,08 EUR.
   

Wat betekent een overeenkomst vastgelegd door het Verzekeringscomité ?

Aangezien ondanks de goede wil van alle partijen geen overeenkomst kon worden afgesloten binnen de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen, heeft het Verzekeringscomité een overeenkomst vastgesteld, die ter toetreding wordt voorgelegd aan iedere beoefenaar van de kinesitherapie, conform art. 49, §5 van de GVU-Wet.

Deze overeenkomst kan op elk moment vervangen worden door een nieuwe overeenkomst die onderhandeld is tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen.

Gevolgen van toetreding (of niet) tot de overeenkomst

69,67% van de kinesitherapeuten zijn toegetreden tot de overeenkomst 2022.

Als u bent toegetreden:

Als u niet bent toegetreden:

 • vermindert de terugbetaling voor al uw verstrekkingen met 25% (-25%-regel) vanaf 1 juli 2022 en gedurende de hele conventie. Patiënten betalen bijgevolg hoger remgeld en mogelijks toeslagen op tarieven die u kan aanrekenen.
 • deze vermindering geldt niet voor rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming. U bent verplicht de tarieven in de overeenkomst te hanteren voor deze patiënten.

Contacten

Afdeling kinesitherapeuten

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :
 
E-mail:
kinenl@riziv-inami.fgov.be
 
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Callcenter)
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep
Maandag en donderdag: van 13u tot 16u - Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

Briefwisseling :
RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging Afdeling kinesitherapeuten
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt
 
Gelieve uw RIZIV-nummer en eventueel uw telefoonnummer te vermelden in uw briefwisseling.

Regelgeving inzake kinesitherapie

Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: kinenom@riziv-inami.fgov.be