Lijst van terugbetaalbare hoortoestellen

Alle hoortoestellen die op deze lijst staan kunnen recht geven op een terugbetaling door de ziekteverzekering.


Welke hoortoestellen zijn terugbetaald?

De ziekteverzekering vergoedt uw patiënt als hij of zij voldoet aan de gestelde voorwaarden en als het hoortoestel zich bevindt op de limitatieve lijst van hoortoestellen. Als u een aanvraagdossier indient voor een hoortoestel dat niet op deze lijst staat, is er geen vergoeding van de ziekteverzekering.

Als audicien, dient u het aanvraagdossier in bij de adviserend arts van het ziekenfonds van uw patiënt.

Hoe wordt een hoortoestel opgenomen op de lijst, geschrapt of worden de gegevens gewijzigd?

Hierbij de informatie om een wijziging aan te vragen via elektronische weg.

Lees aandachtig voor elke aanvraag de elektronische procedure om een wijziging op de lijst van hoortoestellen aan te vragen

Gelieve volgende formulieren in te vullen, om één van uw hoortoestellen te laten opnemen op de lijst:

Formulier met uw voorafgaande verbintenis (met uw gegevens)

Formulier met aanvraag tot opname van een hoortoestel op de lijst

Bestand met uw aanvraag in detail

Instructies voor de elektronische ondertekening van uw aanvraag

Voor een schrapping of een wijziging van uw producten te laten doorvoeren, gelieve ons eerst via e-mail te contacteren meddev@riziv-inami.fgov.be. Wij sturen u dan de nodige documenten inclusief uw gegevens toe.

Wanneer zullen wij uw aanvraag behandelen?

Onze werkgroep “audiciens” komt regelmatig samen en onderzoekt uw aanvragen.

U doet uw aanvraag ten laatste op Onze werkgroep “lijst audiciens” zal uw
aanvraag bespreken op datum van
20.10.2022 24.11.2022

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 27 september 2022