Lijsten van terugbetaalbare producten orthopedie

Sommige producten orthopedie moeten op limitatieve lijsten staan, alvorens er een tegemoetkoming is van de ziekteverzekering (art. 29 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen).


Welke producten orthopedie zijn terugbetaald en in welke specifieke situaties?

Voor elk type van terugbetaalbare producten ziet u de voorwaarden, het bedrag van de vergoeding van de ziekteverzekering en de te nemen stappen:

  • Mechatronische knieën
  • Hydraulische knieën type B

In welk geval krijgt de patiënt een terugbetaling na aankoop van het product?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de ziekteverzekering moet de patiënt:

  • Voldoen aan de voorwaarden van de prestatie. Deze voorwaarden staan in de regelgeving voor orthopedie, artikel 29 van de nomenclatuur
  • Het product hebben aangekocht bij een erkende orthopedist/prothesist
  • Beschikken over een getuigschrift van aflevering van de orthopedist/prothesist
  • Beschikken over een medisch voorschrift

Hoe wordt een product opgenomen op de lijst, geschrapt of worden de gegevens gewijzigd?

Hierbij de informatie om een wijziging aan te vragen via elektronische weg.

Lees aandachtig voor elke aanvraag de elektronische procedure om een wijziging op de lijst van producten orthopedie aan te vragen.

Gelieve volgende formulieren in te vullen, om één van uw producten orthopedie te laten opnemen op de lijst:

Voor een schrapping of een wijziging van uw producten te laten doorvoeren, gelieve ons eerst via e-mail te contacteren meddev@riziv-inami.fgov.be. Wij sturen u dan de nodige documenten inclusief uw gegevens toe.

Wanneer zullen wij uw aanvraag behandelen?

Onze werkgroep “lijst orthopedie” komt regelmatig samen en onderzoekt uw aanvragen.

U doet uw aanvraag ten laatste op Onze werkgroep “lijst orthopedie” zal uw
 aanvraag bespreken op datum van
nog geen werkgroep gepland nog geen werkgroep gepland

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten inzake mechatronische knieën

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van mechatronische knieën.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer, publieksprijs en garantieverlenging.

Lijst van mechatronische knieën (van meest recent naar oudst)

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten inzake hydraulische knieën type B

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van hydraulische knieën type B.

De lijst bestaat uit één nomenclatuurnummer met hieronder alle producten van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en publieksprijs.

Lijst van hydraulische knieën type B (van meest recent naar oudst)

Contacten

 

Laatst aangepast op 10 juni 2022