Telematicapremie voor de tandartsen

U kunt voortaan een premie ontvangen voor het gebruik van telematica.


Wat is de telematicapremie?

Het is een forfaitair bedrag dat we onder bepaalde voorwaarden betalen aan de tandartsen. Daarmee willen we het gebruik van ‘e-services’ ondersteunen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 800 EUR.

Onder welke voorwaarden kunt u de telematicapremie ontvangen?

De voorwaarden voor de premie 2020 staan in het koninklijk besluit van 25 mei 2021.

De voorwaarden voor de premie 2021 en 2022 staan in het koninklijk besluit van 19 januari 2022.

Om de telematicapremie 2020 te verwerven, moet u aan de voorwaarden voldoen met betrekking tot:

 • uw activiteit
 • uw gebruik van telematica voor 5 diensten vermeld in onderstaande tabel, waaronder verplicht de raadpleging van de verzekerbaarheid, de tarieven en ook voorschrijven via Recip-e.

Om de telematicapremie 2021 te verwerven, moet u aan de voorwaarden voldoen met betrekking tot:

 • uw activiteit
 • uw gebruik van telematica voor 5 diensten vermeld in onderstaande tabel, waaronder verplicht de raadpleging van de verzekerbaarheid en de tarieven.

Om de telematicapremie 2022 te verwerven, moet u aan de voorwaarden voldoen met betrekking tot:

 • uw activiteit
 • uw gebruik van telematica voor 5 diensten vermeld in de onderstaande tabel, waaronder verplicht de raadpleging van de verzekerbaarheid, de tarieven, het medicatieschema en het attesteren via eAttest. Indien u als tandheelkundige digitaal factureert via derdebetaler is de facturatie via eFact ook verplicht.

Voorwaarden betreffende uw activiteit:

  1. U hebt een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts, van tandarts-specialist in de orthodontie of van tandarts-specialist in de parodontologie.

   Stagiairs die hun stageplan aanvatten in de loop van het premiejaar kunnen de premie ook aanvragen en deze toegekend krijgen indien ze aan de voorwaarden voldoen.

  2. U hebt tijdens het premiejaar minstens 300 tandheelkundige verstrekkingen uitgevoerd die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) heeft vergoed, als u op 1 januari van het premiejaar al 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voor erkende tandartsen is voorbehouden. Had u dat RIZIV-nummer op 1 januari van het premiejaar nog geen 5 jaar? Dan moet u de minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen niet hebben bereikt.

   We zijn ons ervan bewust dat de COVID-19-pandemie een impact heeft gehad op uw activiteit. Daarom werd voorgesteld om de (activiteits)drempel te verminderen voor het referentiejaar 2020. U kan meer informatie vinden op deze pagina.

Voorwaarden betreffende uw gebruik van telematica:

Hierbij de uit te voeren diensten en te gebruiken toepassingen via uw software om de premie te kunnen vragen:

Te gebruiken diensten en toepassingen

Voorwaarden voor de premie
2020
Voorwaarden voor de premie 2021​ Voorwaarden voor de premie 2022​

Een geneesmiddel voorschrijven via Recip-e

Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1x  voorschrijven via zijn softwarepakket met gebruik van Recip-e

OF


Als u de telematicapremie reeds behaald hebt:
minstens 80 % voorschrijven via zijn softwarepakket, met gebruik van de toepassing Recip-e, met minstens 1 voorschrift

​/ ​/
Factureren via
eAttest van MyCareNet
​/ ​Minstens 5 verstrekkingen via eAttest elektronisch factureren in 2021. ​Minstens 50% van de verstrekkingen via eAttest elektronisch factureren in 2022.

Dit criterium maakt deel uit van de verplichte criteria vanaf 1/07/2022.

De verzekerbaarheid raadplegen via MyCareNet

Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren in 2020.

OF

Als u de telematicapremie reeds behaald hebt:
minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2020.

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren in 2021.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2021.

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren in 2022.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2022.

De tarieven raadplegen via MyCareNet

Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald: minstens 1 raadpleging van tarieven via MyCareNet uitvoeren in 2020.

OF

Als u de telematicapremie reeds behaald hebt: minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2020.

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren in 2021.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2021.

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren in 2022.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2022.

Factureren via
eFact van MyCareNet

​Minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler aangerekend hebben EN minstens 20 % van die verstrekkingen via eFact gefactureerd hebben in 2020.

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
indien u minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler heeft aangerekend, minstens 1 keer gefactureerd hebben via eFact in 2021.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
indien u minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler heeft aangerekend, minstens 30% van die verstrekkingen via eFact gefactureerd hebben in 2021.

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
indien u minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler heeft aangerekend, minstens 1 keer gefactureerd hebben via eFact in 2022.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
indien u minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler heeft aangerekend, minstens 30% van die verstrekkingen via eFact gefactureerd hebben in 2022.

Dit criterium maakt deel uit van de verplichte criteria vanaf 1/07/2022 voor degene die via de derdebetalersregeling factureren.

Een medicatieschema inlezen via de regionale gezondheidsnetwerken


Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2020.

​Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2021.

​Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2022.

Dit criterium maakt deel uit van de verplichte criteria vanaf 1/10/2022.

Downloaden van berichten via de eHealthbox

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald: minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox in 2020.

OF

Als u de telematicapremie reeds behaald hebt: minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2020.

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox in 2021.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2021.

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox in 2022.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2022.

De raadpleging van het GMD-recht van de patiënt


Als u de telematicapremie  nog niet hebt behaald: minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren in 2020

Of

Als u de telematicapremie reeds behaald hebt: minstens één raadpleging van het GMD-recht van de patiënt uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2020.

​Als u de telematicapremie  nog niet hebt behaald:
minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren in 2021.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2021.

​Als u de telematicapremie  nog niet hebt behaald:
minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren in 2022

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2022.


Hoe en wanneer kunt u uw telematicapremie aanvragen?

U kan de premie 2021 aanvragen vanaf 18 juli tot en met 31 oktober 2022.

U doet dat online via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van onze MyRiziv-toepassing. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van e-diensten in de gemeten referentieperiode en de beslissing met betrekking tot uw aanvraag.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing, dan kunt u die online betwisten bij de leidend ambtenaar van onze Dienst geneeskundige verzorging  via dezelfde MyRiziv-module ‘Mijn premieaanvragen’. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.

Wanneer en op welk rekeningnummer betalen wij de premie?

Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient. In de praktijk betalen wij minstens op tweemaandelijkse basis.

Wij betalen uw premie op het rekeningnummer waarop wij in het verleden uw accrediteringsforfait stortten. Als wij uw rekeningnummer al kennen, dan hoeft u dat rekeningnummer dus niet opnieuw te registreren. U kunt dat rekeningnummer indien nodig wijzigen op het moment dat u uw aanvraag indient.

Contacten

 

Laatst aangepast op 12 september 2022