Thuisverpleegkundige: de identiteit van de patiënt verifiëren bij derdebetaler

Als u de elektronische derdebetalersregeling toepast, dan bent u vanaf 1 oktober 2017 verplicht om de identiteit van uw patiënt bij elk patiëntencontact te verifiëren. Hierna volgt hoe u dat in de praktijk moet doen.

Covid-19 : uitzondering op verplichte eID verificatie om verdere verspreiding van het virus te voorkomen

Tijdens de crisisperiode in verband met COVID-19 moet de eID van de patiënt niet meer worden gelezen om hun identiteit te controleren in de situaties waar de gezondheid van patiënten en/of thuisverpleegkundigen in het gedrang kan komen.

Tijdens hun identiteitscontrole kunnen verpleegkundigen dat manueel invoeren. Op deze manier kan de derdebetalersregeling correct worden toegepast tijdens deze uitzonderlijke periode, ook bij niet-lezing van de eID.

Onze omzendbrief  beschrijft de procedure voor verpleegkundigen 

Hoe moet u de identiteit verifiëren?

 • In minstens 90 % van de gevallen

Door lezing van een:

  • geldige Belgische elektronische identiteitskaart (eID), geldige elektronische vreemdelingenkaart of geldig elektronisch verblijfsdocument. Sinds 26 april 2021 vervangen de nieuwe eID-kaarten geleidelijk de elektronische identiteitskaarten die het einde van hun geldigheidsduur bereikt hebben of als verloren, gestolen of vernietigd zijn opgegeven. Dit verandert de manier waarop eID-kaarten worden gelezen omdat de contact chip op de achterkant van de nieuwe kaart staat. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe eID-kaart of om de meest recente versie van de eID-software te installeren.
  • geldige ISI+-kaart
  • geldig attest van sociaal verzekerde afgeleverd door de ziekenfondsen.

Belangrijk: U moet steeds het beschikbare document gebruiken dat het hoogst geplaatst staat in bovenstaande lijst.

 • In maximum 10 % van de gevallen
  • Door lezing van de barcode op het kleefbriefje van het ziekenfonds.
  • Door manueel ingeven van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-code). Voor het geldig attest van verlies of diefstal is dat de enige mogelijkheid.

Welke gegevens moet u registreren?

Registreer altijd:

 • de aard van het identiteitsdocument en, indien beschikbaar het serienummer van de drager
 • het type van lezing (chip, QR-code, barcode, manueel)
 • de reden van het gebruik van een vignet (in voorkomend geval)
 • de reden van manuele invoering (in voorkomend geval)
 • de datum en het uur van de lezing.

Vermelden van de reden voor de manuele invoering als de patiënt een identiteitsdocument heeft

Wanneer u de identiteitsgegevens van uw patiënt manueel inbrengt, dan moet u één van de 3 onderstaande redenen aanduiden bij het factureren.

 1. Uw patiënt legt u een identiteitsdocument voor zonder chip.
  Als u beslist om de barcode op het document (bv. de ISI+kaart) niet te lezen of als het document geen chip of barcode bevat, dan moet u het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-code) van uw patiënt manueel invoeren en, in voorkomend geval, het serienummer van het identiteitsdocument.
 2. De lezing van de chip functioneert niet.
  In dat geval heeft u de keuze tussen de lezing van de bar code, als het document hierover beschikt, of de manuele invoering van de INSZ-code en, in voorkomend geval, het serienummer van het identiteitsdocument.
 3. Het informaticasysteem functioneert in zijn geheel tijdelijk niet.
  Bij algemene pannes van het informaticasysteem tijdens een gegeven periode dat u verstrekkingen uitvoert, kunt u tijdelijk overgaan tot papieren facturatie, maar het zal gemakkelijker zijn om de facturatie uit te stellen tot wanneer de elektronische facturatie opnieuw mogelijk is.

Bij het ingeven van deze verstrekkingen moet u vermelden dat er een panne is opgetreden bij het uitvoeren van de verstrekking. U zal enkel een manuele invoering van de INSZ-codes kunnen doen en ook zal de gebruikelijke registratie van de lezing van datum en uur ontbreken.

Let op: Een panne aan uw lezer of informaticasysteem moet u zo snel mogelijk oplossen of laten oplossen.

Vermelden van de reden voor het gebruik van het ziekenfondsvignet als identificatie

Als u het vignet gebruikt (lezing van de barcode of manuele invoering van de INSZ-code van uw patiënt), dan moet u één van de volgende 2 redenen aanduiden bij de facturatie:

 • Er is geen patiëntencontact vereist voor deze verstrekking.
 • De patiënt bezit geen identiteitsdocument.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 augustus 2021