Premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie

Vanaf 2013 kunnen thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie jaarlijks een premie krijgen van ons. Wat zijn de voorwaarden en de praktische modaliteiten om die premie te krijgen? 


Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op de premie, moet u voldoen aan 3 voorwaarden:

 1. In het jaar waarop de premie betrekking heeft, moet u houder zijn van de ‘bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie’.

 2. Tijdens het jaar waarop de premie betrekking heeft, moet u voldoende verstrekkingen uitvoeren en attesteren, zoals vermeld in artikel 8 van de nomenclatuur  (gedefinieerd met de (pseudo)codenummers: 423135, 423150, 423194, 423216, 423813, 423835, 423850, 423231 en 423334).

 3. U moet tijdig een geldige aanvraag bij ons indienen.
  • Premie 2013: U moet de aanvraag indienen uiterlijk op 21 januari 2015.
  • Premies vanaf 2014: U moet de aanvraag indienen uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop de premie betrekking heeft.
   Voorbeeld: Voor de premie 2014 moet u de aanvraag indienen uiterlijk op 31 maart 2015.

Hoeveel bedraagt de premie?

Voor 2013 bedraagt de volledige premie 1.205,58 EUR.
De premie wordt geïndexeerd, maar de premie voor 2014 en 2015 blijft 1.205,58 EUR, omdat de spilindex ondertussen niet is gewijzigd.

Belangrijk!
Het bedrag waarop u recht hebt, verhoudt zich tot het aantal en de aard van de verstrekkingen diabetologie, door u uitgevoerd en geattesteerd aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) in het betrokken jaar.

We berekenen de premie als volgt:

 • De som van de W-waarden van die verstrekkingen is 500 of meer: u krijgt de volledige premie.
 • Die som is lager dan 500 en minstens 50: u krijgt de helft van de premie.
 • Die som is lager dan 50 en meer dan 0: u krijgt 10 % van de premie.

Hoe vraagt u de premie aan?

 1. Vul het aanvraagformulier in.

 2. Voeg er een kopie aan toe van het document waarmee u de bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie kreeg.

 3. Bezorg ons die documenten op een van de volgende wijzen:
  •  Via brief:
   RIZIV
   Dienst voor geneeskundige verzorging
   Afdeling verpleegkundigen
   Tervurenlaan 211
   1150 Brussel
  • Via mail naar nurse@riziv.fgov.be

Belangrijk:
De poststempel of de datum van de mail gelden als bewijs van de datum waarop u uw aanvraag hebt ingediend.

Wanneer betalen wij de premie?

Premie 2013: We betalen in maart 2015.

Premies vanaf 2014: We betalen in juni van het jaar dat volgt op het jaar waarop de premie betrekking heeft.
Voorbeeld: We betalen de premie voor 2014 in juni 2015.

Op welk rekeningnummer betalen we de premie?

We betalen de premie op het rekeningnummer dat u hebt meegedeeld via de webtoepassing MyRiziv.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 januari 2016