Een RIZIV-nummer krijgen als verpleegkundige

U hebt een RIZIV-nummer nodig om verpleegkundige nomenclatuurverstrekkingen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging te kunnen attesteren en de verzekering uw patiënten te laten terugbetalen.

 

In welke gevallen hebt u een RIZIV-nummer nodig?

U moet een RIZIV-nummer van verpleegkundige hebben als u als verpleegkundige persoonlijk of binnen een groep verpleegkundige nomenclatuurverstrekkingen Artikel 8 (thuiszorg) wenst aan te rekenen.

Om als verpleegkundige in een rusthuis, RVT of ziekenhuis te werken, hebt u echter geen RIZIV-nummer nodig.

Procedure om een RIZIV-nummer te krijgen

 1. Om als verpleegkundige een RIZIV-nummer te krijgen moet u een visum hebben dat is uitgereikt door de FOD Volksgezondheid. Dit visum is verplicht om in België uw beroep te kunnen uitoefenen.
  • De verschillende onderwijsinstellingen bezorgen de nodige informatie aan de FOD Volksgezondheid zodat u het visum automatisch toegestuurd krijgt. U kan de lijst met de betrokken onderwijsinstellingen terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid.
   Is uw school niet in de lijst opgenomen? Vraag uw visum dan online aan bij de FOD Volksgezondheid. U hebt hiervoor uw elektronische identiteitskaart en een scan van uw diploma of studieattest nodig.
  • Als u een buitenlands diploma hebt en u een visum wil aanvragen om in België te kunnen werken, dan moet u zich tot één van de Gemeenschappen wenden.
 2. Zodra u uw visum ontvangt, vult u het formulier van de inschrijvingsaanvraag bij het RIZIV volledig in, ondertekent u en stuurt u het zo snel mogelijk naar ons.
 3. Wij schrijven u in op basis van de gegevens die u hebt meegedeeld en na controle van uw dossier bij de FOD Volksgezondheid. De datum van uw inschrijving bij het RIZIV, en dus de geldigheidsdatum van uw RIZIV-nummer van verpleegkundige, zal afhangen van de datum van uw aanvraag:
  • Als u uw aanvraag tot inschrijving indient binnen de maand die volgt op uw visumdatum (de poststempel of de datum van de e-mail gelden als bewijs), dan is de -inschrijvingsdatum bij het RIZIV gelijk aan uw visumdatum.
  • Als u uw aanvraag tot inschrijving meer dan een maand na uw visumdatum indient, dan is de datum van uw inschrijving bij het RIZIV de datum waarop u de aanvraagt hebt ingediend.

In geen geval kan uw datum van inschrijving bij het RIZIV voorafgaan aan uw visumdatum van verpleegkundige.

 1. Wij bezorgen uw RIZIV-nummer of:
  • per e-mail, als u via het formulier een e-mailadres heeft opgegeven;
  • per brief, naar het contactadres dat u heeft opgegeven.

Wat u moet weten over uw RIZIV-nummer

Een RIZIV-nummer als verpleegkundige is verplicht om verpleegkundige nomenclatuurverstrekkingen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging (verplichte ziekteverzekering) te kunnen attesteren en uw patiënten te laten terugbetalen.

Een RIZIV-nummer bestaat uit 11 cijfers:

 • De eerste 8 cijfers blijven gedurende uw loopbaan ongewijzigd
 • De laatste 3 cijfers vormen de bevoegdheidscode. Deze bevoegdheidscode kan in de toekomst veranderen, afhankelijk van uw situatie (diploma of erkend en bevoegd om een bijzondere beroepstitel te dragen).

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 26 oktober 2022