Vroedvrouwen: recente aanpassingen aan de nomenclatuur van uw geneeskundige verstrekkingen

Toelichting bij bepaalde aanpassingen aan de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (NGV) verleend door vroedvrouwen (art. 9, a) van de NGV).


Aanpassingen op 1 december 2019

Postnatale verstrekkingen vanaf de 6e dag volgend op de dag van de verlossing

Het totale aantal ‘gewone’ postnatale verstrekkingen vanaf de 6e dag postpartum vermindert van 7 naar 6. Vanaf 1 december 2019 is het dus niet meer mogelijk voor u om vanaf de 6e dag postpartum nog een 7e ‘gewone’ postnatale verstrekking te attesteren met een terugbetaling door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Als een patiënte nog nood heeft aan bijkomende zorg, kan ze nog terugvallen op:

  • hetzij de 3 verstrekkingen, met motivering door vroedvrouw
  • hetzij de verstrekkingen op voorschrift bij verwikkelingen.

(KB 10.10.2019 – BS 28.10.2019)

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 08 november 2019