Een RIZIV-nummer krijgen als vroedvrouw

Als vroedvrouw is een RIZIV-nummer noodzakelijk om aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) verstrekkingen te kunnen attesteren die zijn opgenomen in artikel 9 a) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, maar ook om bepaalde geneesmiddelen te kunnen voorschrijven.


Hoe uw RIZIV-nummer bekomen?

 1. Vraag vooreerst een visum als vroedvrouw bij de FOD Volksgezondheid

Dit visum is verplicht om het beroep van vroedvrouw te kunnen uitoefenen in België, onafhankelijk van een eventuele inschrijving bij het RIZIV.

 • Als u gediplomeerd bent in één van deze schoolinstellingen, zal u uw visum automatisch ontvangen.
 • Bevindt uw school zich niet in deze lijst ? Vraag uw visum online bij de FOD Volksgezondheid. Hiervoor heeft u uw elektronische identiteitskaart nodig en een scan van uw diploma of studiegetuigschrift.
 • Als u over een buitenlands diploma beschikt en u een visum wil bekomen om in België te werken, moet u zich eerst te wenden tot één van de Gemeenschappen van België om een erkenning te bekomen.

 1. Van zodra u uw visum ontvangen heeft, vraagt u uw RIZIV-nummer als vroedvrouw.

Dit nummer is verplicht om aan de ziekteverzekering de verstrekkingen van vroedvrouw te kunnen attesteren die zijn opgenomen in artikel 9 a) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Hiervoor moet u het inschrijvingsformulier als vroedvrouw bij het RIZIV invullen en handtekenen. Zend het ons zo snel mogelijk, bij voorkeur via E-mail (zie rubriek Contacten onderdaan deze pagina).

Verstrekkingen van de nomenclatuur verpleegkundigen:

 • Als u uw diploma van vroedvrouw bekomen heeft vóór 1 oktober 2018, kan u de verstrekkingen van artikel 8 van de nomenclatuur verpleegkundigen uitvoeren op voorwaarde dat u een RIZIV-nummer als verpleegkundige aanvraagt.
 • Integendeel, indien u uw diploma van vroedvrouw bekomen heeft na 1 oktober 2018, zal u de verstrekkingen van de nomenclatuur verpleegkundigen niet kunnen uitvoeren.

 1. Wij zullen u inschrijven als vroedvrouw op basis van de gegevens die u ons heeft overgemaakt en na nazicht van uw dossier bij de FOD Volksgezondheid.

De datum van uw inschrijving bij het RIZIV, en dus de datum van geldigheid van uw RIZIV-nummer als vroedvrouw, zullen afhangen van de datum van uw aanvraag :

 • Als u ons het inschrijvingsformulier terugstuurt ten laatste 1 maand na de datum van het bekomen van uw visum (de datum van de E-mail of de stempel van de post geldend als bewijs), zal de datum van uw inschrijving bij het RIZIV dezelfde zijn als de datum van uw visum.
 • Als u ons het inschrijvingsformulier terugstuurt meer dan 1 maand na de datum van het bekomen van uw visum, zal de datum van uw inschrijving bij het RIZIV deze zijn van de indiening van uw aanvraag voor inschrijving.

In geen enkel geval zal de datum van uw inschrijving bij het RIZIV eerder ingaan dan deze waarop u uw visum bekomen heeft.

 1. U zal een correspondentie ontvangen met de vermelding van uw RIZIV-nummer als vroedvrouw.

U zal deze correspondentie via E-mail ontvangen indien u op het formulier uw E-mail adres heeft ingevuld.

In het andere geval , zal u deze ontvangen via de post op het contactadres vermeld op het formulier.

Welk RIZIV-nummer om geneesmiddelen te mogen voorschrijven ?

Om geneesmiddelen te mogen voorschrijven en opdat de verzekering voor geneeskundige verzorging tegemoetkomt in de kosten ervan, moet u bekomen :

 • een bijzondere erkenning van de FOD Volksgezondheid
 • een RIZIV-nummer als vroedvrouw eindigend op de bevoegdheidscode 003

Hoe verkrijgt u een specifieke erkenning en uw RIZIV-nummer  als vroedvrouw 003 ?

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 november 2018