Telematicapremie voor vroedvrouwen

Als vroedvrouw hebt u recht op een jaarlijkse telematicapremie vanaf het dienstjaar 2019 (onder voorbehoud van de publicatie van het koninklijk besluit). U moet aan een aantal voorwaarden voldoen.


Wat is de telematicapremie?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan vroedvrouwen die aan 6 voorwaarden voldoen in het kader van E-gezondheid.

Hoeveel bedraagt de telematicapremie?

De premie bedraagt 800 EUR.

Onder welke voorwaarden krijgt u de telematicapremie?

Om de premie te ontvangen moet u in het jaar 2019 aan 6 voorwaarden voldoen:

  1. U beheert uw patiëntendossiers elektronisch met een softwarepakket.
  2. U bent toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen voor het volledige jaar waarvoor u de premie vraagt.
  3. U hebt een activiteit van minstens 500 verstrekkingen in art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2019.
  4. U gebruikt in 2019 via uw softwarepakket de dienst MyCareNet voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten, minstens 1 keer per maand gedurende 6 verschillende maanden.
  5. U downloadt minstens 1 bericht per maand via eHealthbox gedurende 6 kalendermaanden van het jaar 2019.
  6. U hebt minstens 50 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend via elektronische facturatie.

Wanneer en hoe vraagt u de premie aan?

Na de publicatie van het koninklijk besluit zult u uw premie 2019 online kunnen aanvragen in de loop van het jaar 2020, via de module “Mijn premieaanvragen” van onze MyRIZIV-toepassing.

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft deze nieuwe maatregel goedgekeurd op 17 december 2018 maar meerdere stappen zijn nog nodig voor de publicatie van de regelgeving in het Belgisch Staatsblad.

Wij zullen dan meer praktische informatie geven.

Wanneer en op welk rekeningnummer storten wij uw telematicapremie?

Op basis van de regelgeving betalen wij uw premie vóór het einde van het jaar waarin u die hebt aangevraagd. Wij zullen dus de premie 2019 eind 2020 betalen.

Wij storten uw premie op het rekeningnummer dat u hebt doorgegeven in “MyRiziv” bij de online-aanvraag.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 17 januari 2019