Telematicapremie voor vroedvrouwen

U kan uw telematicapremie 2020 aanvragen vanaf 19 juli tot en met 31 oktober 2021.


Wat is de telematicapremie?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan vroedvrouwen die aan bepaalde voorwaarden voldoen in het kader van E-gezondheid.

Hoeveel bedraagt de telematicapremie?

De premie bedraagt 800 EUR.

Onder welke voorwaarden krijgt u de telematicapremie?

Om de premie voor het jaar 2021 te ontvangen moet u aan deze 5 voorwaarden voldoen:

  • U beheerde uw patiëntendossiers in 2021 elektronisch met een softwarepakket.
  • U was het hele jaar 2021 toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen. U was in 2021 voor het eerst geregistreerd bij het RIZIV. Dan volstaat het dat u in de loop van 2021 toetreedt tot de overeenkomst.
  • U had in 2021 een activiteit van minstens 250 verstrekkingen in het kader van art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging, OF u had in 2021 een activiteit die overeenkomt met ten minste 3.750 V-waarden aan terugbetaalde verstrekkingen in het kader van artikel 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.
  • U hebt in 2021 minstens 25 keer via uw softwarepakket de dienst MyCareNet gebruikt voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten.
  • U hebt in 2021 minstens 75 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend via elektronische facturatie.

Om de premie voor het jaar 2022 te ontvangen moet u aan deze 5 voorwaarden voldoen:

  • U hebt uw patiëntendossiers in 2022 elektronisch beheerd met een softwarepakket.
  • U was het hele jaar 2022 toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen.  Was u in 2022 voor het eerst geregistreerd bij het RIZIV, dan volstaat het dat u in de loop van 2022 bent toegetreden tot de overeenkomst.
  • U had in 2022 een activiteit van minstens 250 verstrekkingen in het kader van art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging, OF u hebt in 2022 een activiteit gehad die overeenkomt met ten minste 3.750 V-waarden aan terugbetaalde verstrekkingen in het kader van artikel 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.
  • U hebt in 2022 minstens 50 keer via uw softwarepakket de dienst MyCareNet gebruikt voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten.
  • U hebt in 2022 minstens 100 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend via elektronische facturatie.

Hoe vraagt u de premie aan?

U kan uw telematicapremie online aanvragen via de module “Premieaanvragen” van onze ProGezondheid-toepassing.

Wanneer vraagt u de premie aan?

U kan uw telematicapremie voor 2021 aanvragen vanaf juli 2022 tot en met 31 oktober 2022.

Wanneer ontvangt u uw premie?

U ontvangt de premie vóór het einde van de maand december van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor u die premie hebt gevraagd.

Voorbeeld :  U ontvangt uw premie 2021 vóór het einde van de maand december 2022.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 december 2022