Telematicapremie voor vroedvrouwen

U kan uw telematicapremie 2020 aanvragen vanaf 19 juli tot en met 31 oktober 2021.


Wat is de telematicapremie?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan vroedvrouwen die aan bepaalde voorwaarden voldoen in het kader van E-gezondheid.

Hoeveel bedraagt de telematicapremie?

De premie bedraagt 800 EUR.

Onder welke voorwaarden krijgt u de telematicapremie?

De voorwaarden voor het krijgen van de telematicapremie 2020 zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 6 mei 2021. Het Verzekeringscomité heeft ook de criteria voor de premiejaren 2021 en 2022 vastgelegd. Deze worden ter informatie meegedeeld onder voorbehoud van de publicatie van de regelgeving in het Belgisch Staatsblad.

Om de premie voor het jaar 2020 te ontvangen moet u aan deze 5 voorwaarden voldoen:

 • U hebt uw patiëntendossiers in 2020 elektronisch beheerd met een softwarepakket.
 • U was het hele jaar 2020 toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen. Indien u in 2020 voor het eerst geregistreerd was bij het RIZIV, volstaat het dat u in de loop van 2020 bent toegetreden tot de overeenkomst.
 • U hebt een activiteit van minstens 250 verstrekkingen in art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen gehad, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2020; of u hebt een activiteit gehad die overeenstemt met minimum 3.750 V-waarden aan terugbetaalde verstrekkingen in het kader van artikel 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.
  We zijn ons ervan bewust dat de COVID-19-pandemie een impact heeft gehad op uw activiteit. Daarom werd voorgesteld om de (activiteits)drempel te verminderen voor het referentiejaar 2020. U kan meer informatie vinden op deze pagina.
 • U hebt in 2020 minstens 12 keer via uw softwarepakket de dienst MyCareNet gebruikt voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten.
 • U hebt in 2020 minstens 50 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend via elektronische facturatie.

Om de premie voor het jaar 2021 te ontvangen moet u aan deze 5 voorwaarden voldoen (onder voorbehoud van publicatie van het Koninklijk Besluit) :

 • U hebt uw patiëntendossiers in 2021 elektronisch beheerd met een softwarepakket.
 • U was het hele jaar 2021 toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen.  Indien u in 2021 voor het eerst geregistreerd was bij het RIZIV, volstaat het dat u in de loop van 2021 bent toegetreden tot de overeenkomst.
 • U hebt in 2021 een activiteit van minstens 250 verstrekkingen in het kader van art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen gehad, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging, OF u hebt in 2021 een activiteit gehad die overeenkomt met ten minste 3.750 V-waarden aan terugbetaalde verstrekkingen in het kader van artikel 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.
 • U hebt in 2021 minstens 25 keer via uw softwarepakket de dienst MyCareNet gebruikt voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten.
 • U hebt in 2021 minstens 75 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend via elektronische facturatie.

Om de premie voor het jaar 2022 te ontvangen moet u aan deze 5 voorwaarden voldoen (onder voorbehoud van publicatie van het Koninklijk Besluit) :

 • U hebt uw patiëntendossiers in 2022 elektronisch beheerd met een softwarepakket.
 • U was het hele jaar 2022 toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen.  Indien u in 2022 voor het eerst geregistreerd was bij het RIZIV, volstaat het dat u in de loop van 2022 bent toegetreden tot de overeenkomst.
 • U hebt in 2022 een activiteit van minstens 250 verstrekkingen in het kader van art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen gehad, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging, OF u hebt in 2022 een activiteit gehad die overeenkomt met ten minste 3.750 V-waarden aan terugbetaalde verstrekkingen in het kader van artikel 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.
 • U hebt in 2022 minstens 50 keer via uw softwarepakket de dienst MyCareNet gebruikt voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten.
 • U hebt in 2022 minstens 100 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend via elektronische facturatie.

Hoe vraagt u de premie aan?

U kan uw telematicapremie online aanvragen via de module “Mijn premieaanvragen” van onze MyRIZIV-toepassing.

Wanneer vraagt u de premie aan?

U kunt uw telematicapremie 2020 aanvragen vanaf 19 juli tot en met 31 december 2021.

Wanneer ontvangt u uw premie?

U ontvangt normaliter de premie vóór het einde van de maand december van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor u die premie hebt gevraagd.

Voorbeeld :  U ontvangt normaliter uw premie 2020 vóór het einde van de maand december 2021.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 30 november 2021