print

Lijst van terugbetaalbare hoortoestellen

Alle hoortoestellen die op deze lijst staan kunnen recht geven op een terugbetaling door de ziekteverzekering.

Op deze pagina:

Welke hoortoestellen zijn terugbetaald?

De ziekteverzekering vergoedt uw patiënt als hij of zij voldoet aan de gestelde voorwaarden en als het hoortoestel zich bevindt op de limitatieve lijst van hoortoestellen. Als u een aanvraagdossier indient voor een hoortoestel dat niet op deze lijst staat, is er geen vergoeding van de ziekteverzekering.

Als audicien, dient u het aanvraagdossier in bij de adviserend arts van het ziekenfonds van uw patiënt.

De huidige limitatieve lijst met hoortoestellen kan u onderaan deze pagina raadplegen in PDF of TXT formaat. Deze lijst is geldig tot en met 31 juli 2023. Vanaf 1 augustus 2023 veranderen deze lijsten naar een online zoekmodule die u kan raadplegen op de zoekmodule CT MEDDEV.

Opgelet, deze nieuwe zoekmodule zal ook voor een wijziging aan de identificatiecodes van de hoortoestellen zorgen. U dient deze nieuwe identificatiecode te gebruiken op alle afleverattesten voor alle afleveringen na 31 juli 2023.

Hoe wordt een product opgenomen op de lijst, geschrapt of worden de gegevens gewijzigd?

Voor het indienen van een aanvraag, een wijziging, een schrapping… kunnen verdelers en producenten van hoortoestellen toegang krijgen tot onze online applicatie om een aanvraag in te dienen om uw hoortoestellen te laten opnemen op onze lijsten.

Contacten

Reglementering audiciens

Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

​E-mail: meddev@riziv.fgov.be
Tel: +32(0)2/739.70.99 (call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Overeenkomstencommissie audiciens
Galileelaan 5/01
1210 Brussel