print

Terugbetaling van kinesitherapie voor de aandoeningen op de lijsten ‘Fa’ en ‘Fb’

Voor sommige aandoeningen hebben patiënten recht op een groter aantal zittingen kinesitherapie, die we tegen het beste tarief terugbetalen. Naast de zware aandoeningen (lijst ‘E’), gaat het om de aandoeningen op de lijsten ‘Fa’ en ‘Fb’, waarvan de behandeling meer kinesitherapie vereist dan bij de “courante” pathologie.

Op deze pagina:

​Aandoeningen op de lijst ‘Fa’

Dit zijn aandoeningen waarvoor gedurende een korte periode een intense kinesitherapiebehandeling nodig is.

Voor een aandoening uit de lijst Fa (F acuut) (art. 7, §14, 5°, A) heeft de patiënt recht op maximaal 60 kinesitherapiezittingen die tegen het beste tarief worden terugbetaald, gedurende een periode van 1 jaar (365 dagen vanaf de datum van de 1e zitting).

Na die 60 zittingen kan de behandeling worden voortgezet met een lagere terugbetaling.

Aandoeningen uit de lijst ‘Fb’

Dit zijn aandoeningen waarvoor meerdere jaren regelmatig kinesitherapie nodig is.

Voor een aandoening uit de lijst Fb (F chronisch) (art. 7, §14, 5°, B) heeft de patiënt recht op maximaal 60 kinesitherapiezittingen per jaar die tegen het beste tarief worden terugbetaald, gedurende een periode vanaf de 1e zitting tot 31 december van het 2e jaar dat volgt op het jaar van die 1e zitting.

Als de gezondheidstoestand van de patiënt het vereist, kan een lijst ‘Fb’ worden hernieuwd.

Na die 60 behandelingszittingen is het mogelijk om de behandeling voort te zetten met een afnemende terugbetaling. Het terugbetalingspercentage daalt in een 1e fase voor de 20 volgende zittingen, nadien nog een keer voor de zittingen die na de 81e zitting worden verricht.

Formulieren om kennis te geven van de behandeling van een pathologie
 

Kennisgeving van de behandeling van een pathologische situatie, bedoeld in artikel 7, § 14, 5° a. van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (Fa-lijst)

Opgelet: dit is een nieuw formulier.

Kennisgeving of hernieuwing van kennisgeving van de behandeling van een pathologische situatie, bedoeld in artikel 7, § 14, 5° b. van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (Fb-lijst)

Contacten

Afdeling kinesitherapeuten

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :
 
E-mail:
kinenl@riziv-inami.fgov.be
 
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Callcenter)
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep
Maandag en donderdag: van 13u tot 16u - Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

Briefwisseling :
RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging Afdeling kinesitherapeuten
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt
 
Gelieve uw RIZIV-nummer en eventueel uw telefoonnummer te vermelden in uw briefwisseling.

Regelgeving inzake kinesitherapie

Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: kinenom@riziv-inami.fgov.be