Overeenkomst 2021 tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen (M/21)

De Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten-verzekeringsinstellingen heeft op 22 december 2020 een nieuwe overeenkomst M/21 afgesloten voor 2021.


Krachtlijnen van de overeenkomst

De overeenkomst M/21 bevat de volgende krachtlijnen:

 • Verhoging vanaf 1 januari 2021 van:
  • de tarieven van de eerste 9 basisverstrekkingen bij de courante verstrekkingen M24
  • de toeslag voor het opstarten van een kinesitherapiedossier
  • de honoraria voor de perinatale verstrekkingen en de M48 verstrekkingen in de E-lijst, waaronder die voor de lymfedrainage.
 • Verhoging vanaf 1 juli 2021 van de M 16-verstrekkingen in de gemeenschappelijke woonplaats van mindervaliden en bejaarden en ook de psychiatrische verzorgingsinstellingen.
 • Bijkomende verhoging vanaf 1 oktober 2021 van het tarief voor het opstarten van een kinesitherapiedossier.

Belangrijk: Door het systeem van de vaste remgelden verandert het bedrag dat de patiënt zelf moet betalen niet ten gevolge van die verhogingen.

 • Behoud van de premie voor kwaliteitspromotie in 2021.
 • Verhoging van de bedragen van het sociaal statuut met 5 % bovenop de indexering.

Meerjarentraject

De Overeenkomstencommissie zal ook tegen 30 juni 2021 een meerjarentraject uitwerken dat onder meer de volgende elementen omvat:

 • de uitwerking van een systeem dat een actualisering van de nomenclatuur mogelijk maakt met het oog op:
  • een verdere alignering van de vergoeding van kinesitherapeuten met die van andere beroepsgroepen;
  • het trachten te objectiveren van efficiëntiewinsten;
 • het verbeteren van de toegankelijkheid tot zorg voor de patiënt;
 • het uitrollen van een roadmap voor digitalisering.

De -25%-regel

Er komt  tegen 30 juni 2021 een onderzoek, samen met andere sectoren, naar de relevantie van de -25%-regel: de vermindering van de terugbetaling door de ziekteverzekering van alle verstrekkingen door niet-toegetreden kinesitherapeuten als meer dan 60 % van de beroepsgroep toetreedt tot de overeenkomst. Voor de verzorging verleend aan rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming is die verminderde terugbetaling echter niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen van toetreding?

Als u toetreedt tot de overeenkomst, dan:

De overeenkomst geldt voor de toegetreden kinesitherapeuten, ongeacht het toetredingspercentage van de beroepsgroep.

Hoe deelt u ons uw (niet-)toetreding tot de overeenkomst mee?

De overeenkomst M/21 is op 25 januari 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd  Wij zenden u een omzendbrief in uw eHealthbox, waarin we de procedure bevestigen.

 • U wilt toetreden tot deze overeenkomst

Dan hoeft u ons niets mee te delen.

 • U wilt niet toetreden tot deze overeenkomst

Dan moet u ons dat meedelen binnen de periode van 30 dagen na de verzending van onze omzendbrief over deze overeenkomst:

 • Was u toegetreden tot de overeenkomst M/20, maar wilt u niet toetreden tot de overeenkomst M/21? Dan moet u ons uw beslissing melden. Uw niet-toetreding gaat in vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.
 • Was u niet toegetreden tot de nationale overeenkomst M/20 en wilt u niet-toegetreden blijven? Ook dan moet u ons uw beslissing melden. De verlenging van uw niet-toetreding is dan geldig vanaf 1 januari 2021.

U deelt uw weigering tot toetreding online mee via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV daartoe via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt:
www.myriziv.be > Service “Administratieve gegevens” > module “Mijn conventiegegevens”.

Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-ID), Itsme of uw “digitale sleutel” TOTP nodig.

Contacten

 

Laatst aangepast op 27 januari 2021