print

Kinesitherapeuten - Onze tegemoetkoming in de kosten van uw softwarepakket voor dossierbeheer

Kinesitherapeuten kunnen een jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming krijgen in de kosten van een softwarepakket voor het elektronisch beheer van patiëntendossiers.

Op deze pagina:

In welke gevallen ontvangt u onze tegemoetkoming?

U ontvangt de tegemoetkoming als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan :

  1. U was gedurende het volledige betreffende jaar tot de overeenkomst toegetreden. Voor het jaar waarin u voor de 1e keer bent ingeschreven bij ons, volstaat het dat u in de loop van dat jaar tot de overeenkomst bent toegetreden.
     
  2. In het premiejaar heeft u een activiteit van minstens 500 verstrekkingen. 

    Er is geen voorwaarde inzake minimumactiviteit voor het jaar waarin u zich voor de 1e keer bij ons inschrijft en voor het daaropvolgende jaar. Voorbeeld: U vraagt onze tegemoetkoming voor het jaar 2022. Er is geen voorwaarde inzake minimumactiviteit als u voor de 1e keer bij ons bent ingeschreven in 2022 of 2023.
     
  3. Uw softwarepakket is een van de softwarepakketten gehomologeerd door eHealth en daarna aanvaard door de Overeenkomstencommissie Kinesitherapeuten - Verzekeringsinstellingen.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Onze forfaitaire tegemoetkoming bedraagt 800 EUR per jaar.

Hoe moet u onze tegemoetkoming aanvragen?

Nieuw: Vanaf premiejaar 2024 kan u de telematicapremie online aanvragen via onze ProGezondheid-toepassing. Door de aanvraag te digitaliseren, zal er niet meer gewerkt worden met een aanvraagformulier.

Aanvragen die niet via onze ProGezondheid-toepassing toekomen, worden niet in acht genomen. De aanvraagperiode vindt plaats in 2025 voor premiejaar 2024. Het is niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de start van deze aanvraagperiode. 

Wanneer moet u onze tegemoetkoming aanvragen?

In overeenstemming met andere sectoren zal de premie steeds aangevraagd en uitbetaald worden in het jaar volgend op het premiejaar. Concreet wil dit zeggen dat de premie 2024 uitbetaald zal worden in 2025. We voorzien de uitbetaling steeds vóór het einde van het jaar waarin u de premie-aanvraag indient. 

De specifieke aanvraagperiode voor premiejaar 2024 zal van zodra bekend op deze pagina gepubliceerd worden. 

Contacten

Afdeling kinesitherapeuten

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :
 
E-mail:
kinenl@riziv-inami.fgov.be
 
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Callcenter)
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep
Maandag en donderdag: van 13u tot 16u - Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

Briefwisseling :
RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging Afdeling kinesitherapeuten
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt
 
Gelieve uw RIZIV-nummer en eventueel uw telefoonnummer te vermelden in uw briefwisseling.