Het sociaal statuut van de tandarts

Als tandarts kan u genieten van het ‘sociaal statuut’ als u geconventioneerd bent. Wat houdt dat concreet in? Wat zijn de voorwaarden om het statuut te genieten en hoe verloopt de aanvraagprocedure?


Wat is het ‘sociaal statuut’?

Het sociaal statuut is een jaarlijkse bijdrage die wij storten aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst hebt afgesloten.

De bijdrage voor 2019 is 2.382,60 EUR. (onder voorbehoud van publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad)

Wat zijn de voorwaarden?

Om het statuut te genieten, moet u aan elk van de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 1. U moet tot het huidige nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen toegetreden zijn:
  • hetzij voor de uitoefening van uw volledige beroepsactiviteit
  • hetzij onder de voorwaarden van tijd en plaats die u aan ons hebt meegedeeld.

 2. U moet voor het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn.
 3. Let op: Bent u voor het eerst tot het akkoord toegetreden bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer? Dan is de bijdrage evenredig met de periode van toetreding tot het akkoord.

  Voorbeeld: Als u voor het eerst bent toegetreden op 1 oktober van een jaar, dan berekenen wij uw bijdrage als volgt:

  bijdrage voor het volledige jaar  X 92 
     totale aantal dagen van het jaar

  Als de bijdrage voor het volledige jaar 3.000 EUR zou zijn en het jaar 365 dagen zou tellen, dan bedraagt de bijdrage dus 756,16 EUR.

 4. U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief uitgeoefend hebben. De ‘niet-effectieve perioden’ zijn reglementair bepaald (art. 1).

Let op: In uitzonderlijke gevallen moet u niet voldoen aan alle voorwaarden. Deze gevallen zijn reglementair bepaald (art.1).

Wat als u uw wettelijk pensioen hebt opgenomen of binnenkort zal opnemen?

Door een wijziging in de pensioenwetgeving kunnen wij in bepaalde gevallen geen bijdrage meer storten in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ). Dat hangt af van uw specifieke situatie:

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en uw wettelijk pensioen nog niet opneemt, terwijl u wel voldoet aan de voorwaarden tot opname van het wettelijk pensioen, dan komt u nog in aanmerking voor de jaarlijkse bijdrage.

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en op 1 januari 2016 al genoot van het wettelijk pensioen, dan komt u ook nog in aanmerking voor de jaarlijkse bijdrage op voorwaarde dat:
  • de pensioenovereenkomst werd gesloten voor 1 januari 2016

  en

  • de aanvullende pensioenprestatie niet vereffend werd.

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en
  • u uw wettelijk pensioen op 1 januari 2016 al hebt opgenomen EN uw aanvullende pensioenprestatie vereffend werd voor 1 januari 2016
  • of u uw wettelijk pensioen na 1 januari 2016 opgenomen hebt
  • of u nog zal opnemen in de loop van het toepassingsjaar

dan kunnen wij momenteel geen jaarlijkse bijdrage storten. Als u zich in die situatie bevindt, dan vragen wij u om voorlopig geen aanvraag in te dienen. We zullen via deze webpagina een aangepaste procedure communiceren, zodra hierover een nieuwe regelgeving is uitgewerkt.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 1. Wij sturen u het aanvraagformulier en een verklarende nota automatisch op nadat en een verklarende nota automatisch op nadat het akkoord tandartsen-ziekenfondsen in werking is getreden. Als het akkoord verschillende jaren blijft gelden, dan sturen wij u elk van de betreffende jaren van het akkoord het formulier en een verklarende nota vóór 1 april. 
 1. U en uw verzekeringsonderneming vullen het aanvraagformulier in.

Belangrijk: Zorg dat alle aanduidingen zijn gemaakt en dat alle vakken zijn ingevuld op de voor- en achterkant, ook het vak bestemd voor de verzekeringsinstelling.

 1. U of uw verzekeringsonderneming stuurt het aanvraagformulier naar ons op:

  RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging 
  Afdeling artsen & tandartsen
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel

Belangrijk: voor 2019: U moet het sociaal statuut, ten laatste op 31 oktober 2019 aanvragen.

Let op:  Als uw 1e RIZIV-nummer retroactief werd toegekend, is het mogelijk dat u nog in aanmerking komt voor het sociaal statuut van het voorgaande jaar en dat u dus nog het aanvraagformulier van vorig jaar moet in vullen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 augustus 2019