Het recht op het sociaal statuut als verpleegkundige

Als verpleegkundige kunt u sociale voordelen genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Die voordelen heten het ‘sociaal statuut’.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan storten wij voor u een jaarlijkse bijdrage aan de verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling van uw keuze.


In welke gevallen hebt u recht op de bijdrage?

Om recht te hebben op de bijdrage, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U moet toetreden tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen voor het volledige jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
    Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan kennen wij die bijdrage proportioneel toe, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst.
  2. U moet uw activiteit als zelfstandige in hoofdberoep hebben uitgevoerd gedurende het volledige jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
  3. In het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging), moet u vergoedingen van verstrekkingen uit artikel 8 van de nomenclatuur boeken voor een minimumbedrag van 33.000 EUR en een maximumbedrag van 150.000 EUR, voor het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
    Dat bedrag van 33.000 EUR vermindert proportioneel, rekening houdend met het aantal dagen inactiviteit in de loop van het jaar (zie aanvraagformulier ‘sociaal statuut’).
  4. U moet een contract hebben gesloten met een verzekeringsmaatschappij of een pensioeninstelling, uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
    Uitzondering: de voorwaarde is niet van toepassing op de bijdrage voor het jaar 2016.

Als u in de loop van het betreffende jaar bepaalde sancties kreeg opgelegd, dan kunt u het sociaal statuut voor dat jaar niet genieten.

Wanneer kunt u de bijdrage aanvragen?

Vraag uw sociale voordelen voor het betreffende jaar (t) aan tussen 1 januari en 31 maart van het volgende jaar (t+1).

Om de bijdrage 2016 te genieten, moet u ons uw aanvraag, bij wijze van uitzondering, uiterlijk op 31 maart 2018 bezorgen, dus samen met uw aanvraag voor 2017.

Als u in aanmerking komt voor de jaren 2016 en 2017, bezorg ons dan beide formulieren tegelijk.

De termijn voor het overmaken van uw formulieren voor de jaren 2016 ben 2017 is verlengd tot en met 13 april 2018.

Hoe kunt u de bijdrage aanvragen?

Als u voor de 1e keer toetreedt tot de overeenkomst bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, gebruik dan het aanvraagformulier ‘nieuwe verpleegkundigen’:

De pensioeninstellingen en de verzekeringsmaatschappijen zijn niet gemachtigd om de aanvragen voor het sociaal statuut in te dienen.  U alleen bent, als verpleegkundige, verantwoordelijk voor het opsturen van uw aanvraagformulieren binnen de vooropgestelde termijn.

Wat is het jaarlijks bedrag van de bijdrage?

Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.
Voor 2016 gaat het om een bedrag van 500 EUR.
De vaststelling van het bedrag voor 2017 volgt nog bij koninklijk besluit.

Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan is de bijdrage proportioneel, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 april 2018