Terugbetaling implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Het terugbetalingssysteem voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, hervormd op 1 juli 2014,  garandeert een administratieve vereenvoudiging, een grotere transparantie, een snellere besluitvorming, en tariefzekerheid voor de patiënt.
 
Hierbij gaat informatie inzake de regelgeving, de wijze waarop de aanpassing van een lijst dient te gebeuren, en de linken naar de meest recente lijsten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen terugbetaald door de ziekteverzekering.


Regelgeving en algemene informatie

De uitleg met betrekking tot regelgeving is opgenomen in de volgende documenten:

Vanaf 1 augustus 2019 treden enkele wijzigingen aan de regelgeving in werking, met onder andere:

  • een verkorte procedure voor bepaalde types wijziging aan nominatieve lijsten.
  • de mogelijkheid voor een wetenschappelijke of beroepsvereniging om een aanvraag tot aanpassing van de Lijst van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen in te dienen.

We lichten deze wijzigingen toe in kleur in de vermelde documenten. (delen 1 tot 6)

De Lijst van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen en nominatieve lijsten van individuele hulpmiddelen

Een implantaat of hulpmiddel inschrijven op een lijst, het ervan schrappen of de gegevens wijzigen via IRREQ

Uw bedrijf wenst een hulpmiddel op één van de lijsten in te schrijven, het ervan te schrappen, of een wijziging door te voeren? U wenst een hulpmiddel op één van de lijsten in te schrijven of een wijziging door te voeren?  Gebruik onze webtoepassing IRREQ.

Voor de lijst van de terugbetaalde implantaten en invasieve medische hulpmiddelen:

Voor de nominatieve lijsten:

Raadpleeg volgende instructies voor de elektronische ondertekening (NL en ENG) van de aanvraag. 

Ontvankelijke aanvragen tot wijziging van de Lijst van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Aanvragen voor de implanteerbare hartdefibrillatoren

De implanteerbare hartdefibrillatoren zijn gekoppeld aan een revalidatieovereenkomst en zijn momenteel niet in de Lijst van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen opgenomen.

Uw bedrijf wenst een implanteerbare hartdefibrillator in te schrijven op de lijst van terugbetaalbare producten, deze ervan te schrappen, of een wijziging door te voeren? Gebruik één van volgende formulieren:

Informatie over de terugbetaling vinden via Simpl

Via onze gegevensdatabank sIMPL verkrijgt u op een snelle manier informatie over de terugbetaling van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen vermeld in de lijst of over een  individueel medisch hulpmiddel van een nominatieve lijst. U kan volgende elementen zoeken (op basis van een nummer, een sleutelwoord of een hoofdstuk) :

  • een specifieke verstrekking
  • een vergoedingsvoorwaarde
  • een formulier
  • een interpretatieregel

De xml-bestanden kunnen in Excel geopend worden:

Uitleg - TemplateNomList.xltx

Gegevens registreren via onze Qermid-registers om terugbetaling te verzekeren

De zorgverzekering vergoedt bepaalde medische hulpmiddelen pas na registratie van gegevens (Qermid-registers, Neuro-Pain, enz.). Elk van deze registers heeft zijn eigen modaliteiten, waarin vooral de manier van registreren en de overdracht van deze gegevens uitgelegd wordt.

Documenten voor IT-toepassing 

Lijst van implantaten en nominatieve lijsten van hulpmiddelen voor IT-toepassingen

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 30 augustus 2021