Overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen

Als overlegorgaan sluit de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen (OCA) overeenkomsten af tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen (V.I.).

Wat wordt in een overeenkomst bepaald?

Het bedrag van de honoraria van de apothekers voor:

  • magistrale bereidingen
  • de aflevering van vergoedbare farmaceutische specialiteiten en producten
De modaliteiten van hun betaling
De verhoudingen tussen de apothekers van apotheken, de patiënten en de verzekeringsinstellingen (V.I.)
 

Wat doet de Overeenkomstencommissie?

Akkoorden onderhandelen en de nationale overeenkomst tussen de apothekers en de V.I. afsluiten

Onderwerpen in het farmaceutische domein behandelen via verschillende aspecten (administratief of financieel)

Meewerken aan de opmaak van het budget.

Praten over problemen van apothekers, tariferingsdiensten, V.I. en patiënten.

Advies uitbrengen over voorstellen van de partnerorganen.

Hoe is de Overeenkomstencommissie samengesteld?

De Overeenkomstencommissie telt 16 leden:

  • 5 leden aangewezen door de Algemene pharmaceutische bond
  • 2 leden aangewezen door de Vereniging der coöperatieve apotheken van België
  • 1 lid aangewezen door de Belgische vereniging van ziekenhuisapothekers
  • 8 leden die alle V.I. vertegenwoordigen.

Tekst van de nationale overeenkomst apothekers-V.I.

Overeenkomtvereenkomt (zonder bijlagen ) op 01/01/2023

Gecoördineerde versie van de overeenkomt op 01/01/2023

Eerste wijzigingsclausule bij de overeenkomst (01/02/2023)

Bijlagen bij de overeenkomst:

Inhalatiecorticosteroïden

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 07 maart 2023