Kinesitherapeuten

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de honoraria van bepaalde verstrekkingen kinesitherapie. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen.

U vindt er ook documenten en toegang tot webtoepassingen die u nodig hebt voor het uitoefenen van uw beroep of om met ons te communiceren, net als info over onze financiële voordelen waar u als kinesitherapeu eventueel recht op hebt.


Uitoefening van uw beroep

In deze rubriek vindt u informatie over de administratieve aspecten van uw beroep (erkenning, RIZIV-nummer, publiciteit, enz.) U vindt er ook praktische informatie om getuigschriften voor verstrekte hulp te bestellen of om uw contactgegevens en financiële gegevens mee te delen / te wijzigen.

 

Verstrekkingen door een kinesitherapeut, tarieven en tegemoetkomingen

 
U vindt hier informatie over:
  • de verstrekkingen die u kan verlenen in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)
  • de tarieven voor die verstrekkingen en de tegemoetkomingen van de verplichte ziekteverzekering.

Honoraria, tarieven en vergoedingen

Invoering van een systeem van vaste remgelden voor kinesitherapieverstrekkingen

Overeenkomst

Derdebetalersregeling:

De verstrekkingen van de kinesitherapie zijn opgenomen in artikel 7 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen:

Let op: U mag niet een kinesitherapieverstrekking cumuleren met bepaalde andere verstrekkingen.

Integratie in de nomenclatuur van de herwaarderingstoeslagen voor uw eerste behandelingsverstrekkingen voor “courante” en “Fa”-aandoeningen vanaf 1 juni 2021

Integratie in de nomenclatuur van de toeslag voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier in de “courante” pathologie vanaf 1 juni 2021

Diabeteseducatie voor een patiënt met zorgtraject of voortraject.

Terugbetaling voor de patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom of aan fybromyalgie

Overeenkomst terugbetaling zorg op afstand: revalidatie na heup- of knieprothese ondersteund door mobiele toepassing

Aanrekenen van kinesitherapieverstrekkingen aan bewoners in woonzorgcentra: gevolgen van het VIA6-akkoord van de Vlaamse overheid

Sommige patiënten krijgen een ruimere terugbetaling

Sommige van uw patiënten genieten voor bepaalde pathologische situaties meer terugbetaalde zittingen tegen het beste tarief:

Financiële tegemoetkomingen voor u

In deze rubriek vindt u informatie over onze financiële voordelen waar u als kinesitherapeut recht op kunt hebben als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

Vertegenwoordiging van de kinesitherapeuten

Verkiezingen kinesitherapeuten 2020

De verkiezingen voorzien in 2020 voor de sector van de kinesitherapeuten hebben niet plaats gevonden omdat maar één beroepsorganisatie (AXXON) als representatief erkend is.

De mandaten die in de organen bij het RIZIV tot de kinesitherapeutische sector behoren, zijn dus aan AXXON toegewezen.

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 03 augustus 2021