Nomenclatuur van de kinesitherapie: aanpassingen

Hieronder  uitleg bij een aantal aanpassingen van de nomenclatuur van de kinesitherapie


Patiënten met een hersenverlamming: nomenclatuuraanpassing vanaf 1 september 2019

Om beter tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van patiënten met een hersenverlamming, zowel voor als na hun 21ste verjaardag, zijn de terugbetalingsmodaliteiten van hun specifieke kinesitherapiezittingen met een minimumduur van 60 minuten aangepast.

Vanaf 1 september 2019 zijn die zittingen ook mogelijk na de 21ste verjaardag van de patiënt.  De frequentie en het aantal zittingen hangt af van de leeftijd alsook de graad van de hersenverlamming van de patiënt. Die criteria en de toepassingsregels zijn omschreven in art.7, §11, 4de lid van de nomenclatuur.

Invasieve technieken zoals dry-needling worden niet terugbetaald

Acupunctuur is uitdrukkelijk uitgesloten van terugbetaling door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. De nomenclatuur maakt nu ook duidelijk dat de verzekering ook andere invasieve technieken zoals dry-needling niet vergoedt.

Invoering van een tweede grote kinesitherapiezitting op dezelfde dag in intensieve zorg vanaf 1 oktober 2017

Wat verandert er ?

Vanaf 1 oktober 2017 kunnen patiënten opgenomen in intensieve zorg een tweede grote zitting op dezelfde dag krijgen.

In welke gevallen mag u die verstrekking attesteren ?

Deze tweede grote zitting op dezelfde dag (nomenclatuurcode 564701), van een globale gemiddelde duur van 30 minuten, in de intensieve zorg mag geattesteerd worden op basis van een voorschrift die de noodzaak moet vermelden om een tweede zitting uit te voeren gedurende een globale gemiddelde duur van 30 minuten. De tweede kleine zitting op dezelfde dag (nomenclatuurcode 561540), van een globale gemiddelde duur van 15 minuten, in intensieve zorg mag nog geattesteerd worden maar deze twee verstrekkingen mogen niet gecumuleerd geworden op dezelfde dag.

Kinesitherapie voor de patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom of aan fibromyalgie

De kinesitherapienomenclatuur werd aangepast op 1 januari 2017 (K.B. van 17.10.2016): patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom of fibromyalgie konden nog maximaal 18 sessies genieten met een gemiddelde duur van 45 minuten over een periode van 1 jaar, in plaats van een behandeling van 60 sessies aan het beste terugbetalingstarief.

De Raad van State heeft deze voorwaarden vernietigd, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Terugbetaling voor de patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom of aan fybromyalgie

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 december 2019