print

De toeslag attesteren voor de eerste behandelingsverstrekkingen voor “courante” en “Fa”-aandoeningen t.e.m. 31 mei 2021

De toeslag voor de eerste 9 basisverstrekkingen bij een “courante” aandoening en, vanaf nu, voor de eerste 20 basisverstrekkingen bij de “Fa-aandoeningen” wordt verhoogd zodat de waarde van de zitting op 25 euro wordt gebracht.

Deze herwaardering volgt uit de wijzigingsclausule bij de overeenkomst 2018-2019 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen, die de bestaande toeslag uitbreidt vanaf 1 januari 2019. Deze toeslag wordt volledig terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Deze pseudocodes kan u vanaf 1 juni 2021 niet meer gebruiken.

Op deze pagina:

 

Sinds 1 juni 2021: Integratie in de nomenclatuur van de herwaarderingstoeslagen voor uw eerste behandelingsverstrekkingen voor “courante” en “Fa”-aandoeningen

De pseudocodes op deze pagina werden volledig geïntegreerd in de nomenclatuur.

 • Voor verstrekkingen die u vóór 1 juni 2021 uitvoerde, kan u deze nog gebruiken.
 • Voor verstrekkingen die u na 1 juni 2021 uitvoerde, moet u de nieuwe nomenclatuurcodes gebruiken. Deze vindt u op de pagina “Integratie in de nomenclatuur van de toeslag attesteren voor de eerste behandelingsverstrekkingen voor “courante” en “Fa”-aandoeningen vanaf 1 juni 2021
  • Courante” aandoeningen: om te berekenen hoeveel prestaties van “de 1ste t.e.m. de 9de sessie” u kan attesteren per behandeling vanaf 1 juni, trekt u het aantal pseudocodes dat u tussen 1 januari en 31 mei 2021 al heeft geattesteerd af van de het totaal aantal prestaties die u kan attesteren in 2021.
  • “Fa” aandoeningen: om te berekenen hoeveel prestaties “van de 1ste tot de 20ste sessie” te berekenen, u kan attesteren per behandeling vanaf 1 juni, trekt u het het aantal pseudocodes dat u tussen 1 januari en 31 mei 2021 al heeft geattesteerd af van de het totaal aantal prestaties die u kan attesteren in 2021.
    

Voor welke prestaties en met welke pseudocode attesteert u die toeslag?

Deze toeslag is mogelijk bij de volgende verstrekkingen, hierna “basisverstrekkingen” genoemd: 560011, 560114, 560210, 560313, 560501, 560534-560545, 563010, 563113, 563216, 563312, 563570-563581.

Die toeslag wordt geattesteerd via de volgende pseudocodes (opgelet: nieuwe pseudocodes vanaf 1 januari 2019):

“Courante” aandoeningen

​Pseudocode
van de toeslag
​BedragToeslag bij:
​562671​2,74 EUR​Per verstrekking, de eerste tot en met 9e verstrekking van 560011, 560114, 560210 of 560313
562682​​2,74 EUR​Per verstrekking, de eerste tot en met 9e verstrekking van 560501
​562693-562704​7,66 EUR​Per verstrekking, de eerste tot en met 9e verstrekking van 560534-560545

Pathologie de la « liste Fa »

​Pseudocode
van de toeslag
​BedragToeslag bij:
​562715​​2,74 EUR​Per verstrekking, de eerste tot en met 20e verstrekking van 563010, 563113, 563216 of 563312
​562730-562741​​7,66 EURPer verstrekking, de eerste tot en met 20e verstrekking van 563570-563581

Vermeld in alle gevallen de pseudocode van de aangerekende toeslag op het getuigschrift voor verstrekte hulp, vlak onder of naast de verstrekking waaraan die toeslag is gekoppeld.

In welke situaties kunt u die toeslag attesteren ?

De toeslag is mogelijk in het begin van de behandeling:

 • 1ste tot en met 9de zitting bij “courante aandoeningen”
 • 1ste  tot en met 20de zitting bij de “Fa-aandoeningen”.

De verstrekkingen verleend vanaf 1 januari 2019 kunnen verhoogd worden met die nieuwe toeslag.

Wat verstaan we onder "behandeling"?

Met "behandeling" bedoelen we een reeks verstrekkingen bedoeld voor een enkele aandoening.
De start van de behandeling is gekoppeld aan de eerste basisverstrekking van een groep van 18 “basisverstrekkingen” in de courante aandoeningen of aan de eerste “basisverstrekking” binnen een geldigheidsperiode van een Fa-aandoening.

In een bepaalde periode kunnen een “courante” aandoening en een “Fa-aandoening” worden behandeld met aparte tellers voor de “basisverstrekkingen”. Ook voor de toeslagen worden aparte tellers gehanteerd, met andere woorden het aantal toeslagen aangerekend in een bepaalde periode voor een courante aandoening heeft geen invloed op het aantal toeslagen dat kan worden aangerekend voor de Fa-aandoening en vice versa.

Verduidelijkingen en modaliteiten van gebruik voor deze toeslagen

Voor de ambulante basisverstrekkingen bij de courante aandoeningen zijn de toeslagen mogelijk per blok van 18 zittingen. Een toestemming van de adviserend arts om een bijkomende reeks van 18 “basisverstrekkingen” te attesteren bij nieuwe pathologische situaties (art.7 §10) leidt tot een bijkomende reeks van 9 mogelijks attesteerbare toeslagen. Aangezien per kalenderjaar er maximaal 2 bijkomende reeksen van basisverstrekkingen kunnen worden goedgekeurd bedraagt het maximaal aantal toeslagen per kalenderjaar bij courante aandoeningen 27.

Door de specifieke modaliteiten van de attestering van de behandeling van gehospitaliseerde patiënten in het kader van de courante aandoeningen, o.a. geen beperking tot 18 “basisverstrekkingen” per jaar, geldt voor die situatie een aparte regeling: op jaarbasis kan per patiënt de basisverstrekking 560501 maximaal 9 keer verhoogd worden met een toeslag.

Er zijn maximaal 9 toeslagen mogelijk per ambulante behandeling per pathologische situatie bij “courante” aandoeningen. Indien in een behandeling minder dan 9 toeslagen zijn geattesteerd wordt bij een nieuwe pathologische situatie  het aantal attesteerbare toeslagen niet verhoogd met het aantal eventueel niet-geattesteerde toeslagen van vorige behandeling.

De Overeenkomstencommissie stelt vast dat het aangewezen is om te preciseren dat de basisverstrekkingen 560501 (“courante” aandoening voor gehospitaliseerde patiënten) en 560545 (“courante” aandoening voor gehospitaliseerde patiënten in een revalidatiecentrum met overeenkomst) elk kunnen worden verhoogd met een toeslag, maximum 9 keer per patiënt en per jaar; respectievelijk met de pseudocode 562682 voor de code 560501 en de pseudocode 562704 voor de code 560545.

Bij de “Fa” –aandoeningen wordt het aantal basisverstrekkingen bekeken per behandeljaar. Als tijdens dat “behandeljaar” een nieuwe Fa ontstaat, kan na een aanvraag, goedgekeurd door de adviserend arts, een nieuwe Fa worden opgestart waarbij de vorige wordt afgesloten. Het aantal toeslagen dat binnen de eerste Fa werd geattesteerd heeft geen invloed op het aantal toeslagen dat binnen de nieuwe Fa mag worden geattesteerd.

Er zijn maximaal 20 toeslagen mogelijk per ambulante behandeling per pathologische situatie bij de “Fa-aandoeningen”. Indien in een behandeling minder dan 20 toeslagen zijn geattesteerd wordt bij een nieuwe pathologische situatie het aantal attesteerbare toeslagen niet verhoogd met het aantal eventueel niet-geattesteerde toeslagen van vorige behandelingen.

Door de specifieke modaliteiten van de attestering van de behandeling van gehospitaliseerde patiënten in een revalidatiecentrum met een overeenkomst in het kader van de “Fa”- aandoeningen, o.a. geen beperking tot 60 “basisverstrekkingen” per kalenderjaar, geldt voor die situatie een aparte regeling: op jaarbasis kan per patiënt de basisverstrekking 563581 maximaal 20 keer verhoogd worden met een toeslag.

De Overeenkomstencommissie stelt vast dat het aangewezen is om te preciseren wat volgt : bij de Fa-situatie die een uro-, gyneaco-, colo- of proctologische revalidatie (art. 7, §14, 5°, A, h) vereist, kunnen de toeslagen inzake het begin van een behandeling enkel worden geattesteerd voor de 19de en 20de zitting aangezien die behandeling pas wordt opgestart binnen de Fa-aandoening na 18 basisverstrekkingen in de “courante aandoeningen”. Die eerste 18 behandelingszittingen worden dus beschouwd als zijnde gestart binnen de “courante” aandoeningen.

Wanneer u die toeslag aanrekent, dan moet u de patiënt hierover informeren voor het begin van de behandeling.

 

Meer informatie

 

Contacten

Regelgeving inzake kinesitherapie

Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: kinenom@riziv-inami.fgov.be