print

Nationale overeenkomst V/96 tussen vroedvrouwen en verzekeringsinstellingen

De Overeenkomstencommissie vroedvrouwen-verzekeringsinstellingen heeft een nationale overeenkomst opgesteld en gesloten in 1996. Die overeenkomst legt heel wat cruciale afspraken vast tussen de vroedvrouwen en de ziekenfondsen. Ze bepaalt onder andere de tarieven die toegetreden vroedvrouwen mogen aanrekenen. De overeenkomst wijzigen is mogelijk via een wijzigingsclausule.  Op 8 november 2022 heeft de Overeenkomstencommissie zo’n nieuwe wijzigingsclausule gesloten.

Op deze pagina:

8e wijzigingsclausule bij de Nationale overeenkomst

De Overeenkomstencommissie heeft op 8 november 2022 een nieuwe wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen gesloten.

De wijzigingsclausule bevat de volgende krachtlijnen:

 • Een selectieve indexering van de honoraria op 1 januari 2023 voor bepaalde verstrekkingen:
Index %​
1. Inspuiting​​2,00%
2. Prenatale zorgen​​8,14%
3. Arbeidsfase​​4,00%
4. Verlossingen​​4,00%
5. a. Postnatale zorgen tem dag 5​​2,00%
5. b. Postnatale zorgen > dag 5 (thuis)​​13,79%
5. c. Postnatale zorgen > dag 5 (niet thuis)​8,14%
​Reiskosten​2,00%​

 

De honoraria voor postnatale zorg na de vijfde dag na de bevalling, die zijn verleend in de thuisomgeving, worden extra geherwaardeerd. Dit rekening houdend met het belang van de ondersteuning thuis van de bevallen vrouw tijdens die periode.

 • Een bijkomende maatregel voor de postnatale zorg op de 5de dag wanneer die tijdens het weekend of op een feestdag gebeurt vanaf 1 januari 2023: het honorarium hiervoor zal 50% hoger zijn dan tijdens de week.
 • Tenslotte wordt de uiterste datum voor het opzeggen van de toetreding van de overeenkomst aangepast van 1 oktober naar 1 december.  Zo kunnen de vroedvrouwen en de partners binnen de Overeenkomstencommissie bij hun beslissing rekening houden met de beschikbare budgettaire middelen voor hun sector voor het volgende jaar.
  Daarvoor dient u een ondertekende en aangetekende brief ons te bezorgen via het onderstaand adres:
  RIZIV
  Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling vroedvrouwen
  Galileelaan 5/01
  1210 Brussel

Wat zijn de gevolgen van toetreding ?

Als u toetreedt tot de overeenkomst, dan:

 • past u de tarieven toe.
 • hebt u recht op het sociaal statuut als u aan de voorwaarden voldoet (nieuw vanaf 2023, meer info volgt)
 • hebt u recht op een telematicapremie als u aan de voorwaarden voldoet.

In 2023 is een premie voorzien voor geconventioneerde vroedvrouwen om hen tegemoet te komen bij de oplopende praktijkkosten voor personeel, energie, enz. De basisprincipes voor deze premie zijn al vastgelegd. In de loop van dit jaar werken we de regels verder uit.

De overeenkomst geldt voor de toegetreden vroedvrouwen, ongeacht het toetredingspercentage van de beroepsgroep.

Hoe kunt u toetreden tot de nationale overeenkomst ?

Bent u nog niet ingeschreven bij ons en wilt u een RIZIV-nummer aanvragen?

Op het moment van uw inschrijving vragen wij u of u al dan niet wilt toetreden tot de nationale overeenkomst. U kunt tot 30 dagen na uw inschrijving weigeren om toe te treden tot de overeenkomst.

Bent u wel al ingeschreven bij ons?

Dan passen wij bij een wijzigingsclausule de volgende regels toe:

 • Als u uw toetredingsstatus niet wilt veranderen, dan hoeft u geen administratieve stappen te zetten:
  • Bent u toegetreden tot de nationale overeenkomst V/96 en wilt u die toetreding behouden na deze wijzigingsclausule? Dan hoeft u niets te doen.
  • Bent u niet toegetreden tot de nationale overeenkomst V/96 en wilt u na deze wijzigingsclausule nog altijd niet toetreden? Dan hoeft u ook niets te doen.
 • Als u uw toetredingsstatus wel wilt veranderen, dan kunt u ons dit melden binnen de 30 dagen na verzenden van de omzendbrief, d.w.z. ten laatste op 3 maart 2023:
  • Als u niet toegetreden bent tot de overeenkomst en u wil toetreden, stuurt u het toetredingsformulier via e-mail naar nursenl@riziv-inami.fgov.be of per post naar de hoofdzetel van het RIZIV (adres zie onderaan deze webpagina). Uw toetreding is in dat geval geldig vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing. Uw recht op de telematicapremie en het sociaal statuut zal met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2023.
  • Als u uw toetreding tot de overeenkomst niet wil behouden, dan stuurt u het weigeringsformulier via e-mail naar nursenl@riziv-inami.fgov.be of per post naar de hoofdzetel van het RIZIV (adres zie onderaan deze webpagina). Uw niet-toetreding gaat in vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.

Contacten

Afdeling Vroedvrouwen

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren:
E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling vroedvrouwen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel