print

Overeenkomst 2021 tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen (M/21)

De Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten-verzekeringsinstellingen heeft op 22 december 2020 een nieuwe overeenkomst M/21 afgesloten voor 2021. Hieronder enkele elementen uit die nieuwe overeenkomst en de gevolgen van toetreding (of niet-toetreding) tot de overeenkomst 2021.

Op deze pagina:


Krachtlijnen van de overeenkomst

De overeenkomst M/21 bevat de volgende krachtlijnen:

 • Verhoging vanaf 1 januari 2021 van:
  • de tarieven van de eerste 9 basisverstrekkingen bij de courante verstrekkingen M24
  • de toeslag voor het opstarten van een kinesitherapiedossier
  • de honoraria voor de perinatale verstrekkingen en de M48 verstrekkingen in de E-lijst, waaronder die voor de lymfedrainage.
 • Verhoging vanaf 1 juli 2021 van de M 16-verstrekkingen in de gemeenschappelijke woonplaats van mindervaliden en bejaarden en ook de psychiatrische verzorgingsinstellingen.
 • Bijkomende verhoging vanaf 1 oktober 2021 van het tarief voor het opstarten van een kinesitherapiedossier.

Belangrijk: Door het systeem van de vaste remgelden verandert het bedrag dat de patiënt zelf moet betalen niet ten gevolge van die verhogingen.

 • Behoud van de premie voor kwaliteitspromotie in 2021.
 • Verhoging van de bedragen van het sociaal statuut met 5 % bovenop de indexering.

Meerjarentraject

De Overeenkomstencommissie zal ook tegen 30 juni 2021 een meerjarentraject uitwerken dat onder meer de volgende elementen omvat:

 • de uitwerking van een systeem dat een actualisering van de nomenclatuur mogelijk maakt met het oog op:
  • een verdere alignering van de vergoeding van kinesitherapeuten met die van andere beroepsgroepen;
  • het trachten te objectiveren van efficiëntiewinsten;
 • het verbeteren van de toegankelijkheid tot zorg voor de patiënt;
 • het uitrollen van een roadmap voor digitalisering.

De -25%-regel

Er komt  tegen 30 juni 2021 een onderzoek, samen met andere sectoren, naar de relevantie van de -25%-regel: de vermindering van de terugbetaling door de ziekteverzekering van alle verstrekkingen door niet-toegetreden kinesitherapeuten als meer dan 60 % van de beroepsgroep toetreedt tot de overeenkomst. Voor de verzorging verleend aan rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming is die verminderde terugbetaling echter niet van toepassing.

Gevolgen van toetreding (of niet) tot de overeenkomst

83,4% van de kinesitherapeuten zijn toegetreden tot de overeenkomst 2021.

Als u bent toegetreden:

Als u niet bent toegetreden:

 • vermindert de terugbetaling voor al uw verstrekkingen met 25% (-25%-regel) vanaf 1 april 2021 en gedurende de hele conventie. Patiënten betalen bijgevolg hoger remgeld en mogelijks toeslagen op tarieven die u kan aanrekenen.
 • deze vermindering geldt niet voor rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming. U bent verplicht de tarieven in de overeenkomst te hanteren voor deze patiënten.

Contacten

Afdeling kinesitherapeuten

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :
 
E-mail:
kinenl@riziv-inami.fgov.be
 
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Callcenter)
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep
Maandag en donderdag: van 13u tot 16u - Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

Briefwisseling :
RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging Afdeling kinesitherapeuten
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt
 
Gelieve uw RIZIV-nummer en eventueel uw telefoonnummer te vermelden in uw briefwisseling.

Regelgeving inzake kinesitherapie

Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: kinenom@riziv-inami.fgov.be