Recht op het ‘sociaal statuut’ als kinesitherapeut

Als geconventioneerde kinesitherapeut kunt u een sociaal voordeel  genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’. Hier zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten en de aanvraagprocedure.


Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is een jaarlijkse bijdrage die wij storten aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst hebt afgesloten.

Wat is het ander voordeel bij pensioenopname?

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen, kan u enkel nog een ander conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat wij rechtsreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer. De nieuwe regelgeving hierover is op 21 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt retroactief in werking vanaf het toepassingsjaar 2016.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te kunnen genieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. toetreden tot de nationale overeenkomst tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen voor het volledige jaar waarop die bijdrage betrekking heeft (jaar "X").
  Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, wordt die bijdrage proportioneel toegekend rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst.

 2. gedurende dat jaar (jaar "X") ten minste een aantal verstrekkingen OF M-waarden van artikel 7 van de nomenclatuur hebben verricht, als volgt (drie mogelijke “drempels”):

  - ten minste 1.500 verstrekkingen OF 36.000 M-waarden
  - ten minste 2.300 verstrekkingen OF 55.200 M-waarden
  - ten minste 3.000 verstrekkingen OF 72.000 M-waarden

  Het aantal verklaarde prestaties mag in geen enkel geval hoger zijn dan 6.500 of 156.000 M-waarden.

  Die getallen kunnen proportioneel verminderen, rekening houdend met het aantal dagen inactiviteit in de loop van het betrokken jaar (jaar "X").

  Verklaring van de berekening van het aantal M-waarden:
  De waarde van elke verstrekking kan in een aantal M worden uitgedrukt.
  Bijvoorbeeld:
  Verstrekking 560011 = M 24
  Verstrekking 560416 = M 16
  Het aantal M-waarden voor die twee verstrekkingen is dus 24 + 16 = 40.

 3. Enkel in geval van een sociaal voordeel voor het afsluiten van een contract bij een verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft (jaar “X”).
 
Als u echter in de loop van het betreffende jaar bepaalde sancties werden opgelegd, kunt u het sociaal statuut niet genieten.
 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

T.e.m. het premiejaar 2018:

1. Om het sociaal voordeel te verkrijgen:

 • Vul beide kanten van het aanvraagformulier voor het sociaal voordeel als kinesitherapeut in en onderteken het. Als u voor de 1e keer toetreedt tot de overeenkomst bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, gebruik dan het aanvraagformulier voor het sociaal voordeel als nieuwe kinesitherapeut.
 • Verstuur ons het formulier voor 2018 tussen 1 januari en 31 maart 2019
 • Wij kunnen u bijkomende inlichtingen vragen tot 31 juli 2019. U moet ons die inlichtingen dan uiterlijk op 31 oktober 2019 bezorgen.
 • De pensioeninstellingen of de verzekeringsmaatschappijen zijn niet gemachtigd om de aanvragen voor het sociaal statuut in te dienen. U alleen, als kinesitherapeut, bent verantwoordelijk voor de verzending van de aanvraagformulieren binnen de vooropgestelde termijn.

2. Om het ander conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017 en/of 2018 te verkrijgen, stuurt u ons het aanvraagformulier voor het conventievoordeel als gepensioneerde kinesitherapeut op, uiterlijk op 29 februari 2020.

Vanaf het premiejaar 2019 (aanvraag in 2020) verandert de aanvraagprocedure. Wij zullen het beheer van het sociaal statuut zo veel mogelijk automatiseren, zodat u als zorgverlener geen of zo weinig mogelijk individuele acties moet ondernemen.

De vroegere papieren aanvraagformulieren zijn dan niet meer van toepassing.

Begin 2020 plaatsen wij op deze pagina meer detailgegevens over de nieuwe procedure.

Welk bedrag storten wij?

Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

Voor het jaar 2018 (aanvraag in 2019) gaat het om een bedrag van (onder voorbehoud van publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad):

 • 1.468,30 EUR (drempel van ten minste 1.500 verstrekkingen OF 36.000 M-waarden)
 • 1.940,25 EUR (drempel van ten minste 2.300 verstrekkingen OF 55.200 M-waarden)
 • 2.595,75 EUR (drempel van ten minste 3.000 verstrekkingen OF 72.000 M-waarden)

Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan wordt het bedrag proportioneel toegekend rekening houdende met de periode van toetreding tot de overeenkomst.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 december 2019