Opticiens

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.


Uitoefening van uw beroep 

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep (erkenning, RIZIV-nummer, reclame maken, enz.). U vindt hier ook info over het bestellen van getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt.

De getuigschriften/formulieren mag u zelf aanmaken conform het originele document.
Die documenten kan u ook schriftelijk bestellen op het volgende adres :
R.I.Z.I.V.
Dienst Economaat
Tervurenlaan 211
1150 BRUSSEL

 

Verstrekkingen door een opticien, tarieven en tegemoetkomingen


U vindt hier info over:
  • de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
  • de tarieven en tegemoetkomingen van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

U vindt hier ook de overeenkomst die is gesloten tussen de organisaties van de opticiens en de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) en die belangrijke afspraken vastlegt.

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 25 november 2019